Pressemeddelelse

Pædagogisk personale mangler tid til omsorg

Hverdagen er så presset i de danske daginstitutioner, at flertallet af de pædagogisk ansatte ifølge dem selv ikke kan nå at drage den nødvendige omsorg for børnene, viser ny undersøgelse.

Vuggestue- og børnehavebørn i de danske daginstitutioner får ofte ikke den trøst, eller hjælp til at løse konflikter og komme med ind i legen, som de har brug for. Det fremgår af en undersøgelse, som analysevirksomheden Bureau 2000 har gennemført for FOA, der organiserer pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Helt konkret er det 53 procent af det pædagogiske personale, der dagligt eller flere gange om ugen oplever, at de ikke kan yde tilstrækkelig omsorg for børnene.Af den årsag, at de simpelthen er for få voksne. Som en af deltagerne udtrykker det:

”Jeg har p.t. flere børn, som trækker sig fra børnefællesskabet – lukker sig inde i sig selv. De har virkelig brug for hjælp og guidning af mig til at blive en del af fællesskabet/få opbygget nogle gode relationer. Dette føler jeg er svært at finde tid til, da der er brug for, at jeg kan gå fra og lave noget sammen med dem. Her føler jeg ofte, at jeg ikke giver den rette omsorg på grund af for få hænder.”

I FOA finder formand for pædagogisk sektor Mogens Bech Madsen undersøgelsens resultat for stærkt bekymrende.

”På tværs af politiske partier og interesseorganisationer er der enighed om, at de første 1.000 dage af et barns liv er afgørende i forhold til at give det en god start på livet. Regeringens 1.000-dages-program, som kommer de udsatte børn til gode er et skridt i den rigtige retning, men undersøgelsen peger på, at det kniber med omsorgen for alle børn i vores daginstitutioner. Får børnene ikke den omsorg, tryghed og nærhed, der er så vigtig i deres tidlige år for deres udvikling, påvirker det deres liv langt ind i voksenlivet” siger Mogens Bech Madsen.

Udfordringerne med at yde tilstrækkelig omsorg er størst, når de ansatte arbejder alene. Alenearbejdet forringer også kontakten mellem personale og forældre, som eksempelvis ikke får besked om konflikter, deres barn har været involveret i eller hvis barnet har haft en problematisk adfærd. Endelig viser undersøgelsen, at der er stor forskel på kvaliteten af daginstitutionerne, når man måler på hvor mange ansatte, der er omkring børnene i løbet af dagen. Eksempelvis har hver femte institution på intet tidspunkt mere end to ansatte til en børnegruppe på små 20 børn. Problemet vil kun blive større i de kommende år, hvor der vil ske en stigning i børnetallet ude i kommunerne, advarer Mogens Bech Madsen.

”Derfor er der helt enkelt behov for, at politikerne på Christiansborg sikrer flere penge til kommunerne. Det betaler sig. Vi ved, at de penge, vi investerer i stærke voksenrelationer og omsorg i børnenes første tid, tjener sig selv hjem, fordi børnene får færre udfordringer senere i livet,” pointerer han.

 Hent undersøgelsen her.

Kontakt

Mogens Bech Madsen, telefon: 40 20 51 85

Hent billede i høj opløsning