Pressemeddelelse

Udspil om konkurrenceudsættelse er knæfald for den private sektor

Regeringen har netop præsenteret et udspil, som skal sikre mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Men det mangler helt grundlæggende fokus på kvalitet og forebyggelse af konkurser, mener formand for FOA Mona Striib.

Kommuner, regioner og staten skal fremover tvinges til at udsætte flere opgaver for konkurrence.
 
Det står klart efter regeringens præsentation af et udspil, der skal sikre mere konkurrence af offentlige opgaver. Udspillet indeholder konkrete måltal for, hvor meget de offentlige myndigheder fremover skal konkurrenceudsætte. For kommunerne betyder det en stigning med knap en tredjedel fra 27 procent i 2017 til 35 procent i 2025.
 
"Det er helt grundlæggende en forkert tilgang, at man skal tvinge kommunerne, regionerne og staten til at udbyde opgaver," siger formand for FOA Mona Striib. 
 
Mens udspillet rummer adskillige argumenter for, hvorfor det skal gøres lettere og billigere for de private virksomheder, er det småt med fordelene for borgerne og samfundet, mener Mona Striib.
 
"Det virker som et knæfald for den private sektor. Man siger, at det offentlige nu kan få løst opgaverne billigere, men jeg mangler konkrete eksempler på, hvor i det offentlige man har fået samme eller bedre kvalitet for færre penge ved brug af private leverandører."
 
"Vi ser tværtimod, at flere kommuner efter mange år med private leverandører på rengøringsområdet nu har hjemtaget rengøringen, fordi man ikke var tilfreds med kvaliteten," siger hun.
 
På ældreområdet har kommunerne siden 2003 skullet tilbyde borgerne et privat alternativ til den kommunale ældrepleje. Siden 2006 har det resulteret i 53 konkurser i den private ældrepleje, som har haft konsekvenser for mindst 13.000 borgere. Det har regeringen forsøgt at løse med en ny lov. Men loven gælder kun for ældreområdet. 
 
"Det er helt håbløst at sende nye opgaver ud til at blive løst af private, inden man har sikret, at det ikke kommer til at gå, som det er gået på ældreområdet," siger Mona Striib.
 
Regeringen burde også i udspillet stille større krav til kontrol af kvaliteten og om de ydelser, myndighederne køber hos private leverandører, rent faktisk bliver leveret, mener hun.
 
"Gribskov Kommune er den kommune i landet, som har konkurrenceudsat absolut flest opgaver, men vi har set, at den private leverandør Attendo overfakturerede kommunen for millioner og ikke gav borgerne den behandling, de havde brug for flere gange, inden kommunen opsagde kontrakten," siger Mona Striib.
 
Udspillet kommer dagen efter DR's dokumentar om det private bosted Gården i Nordjylland. Udsendelsen dokumenterer adskillige svigt af beboerne på stedet - blandt andet brug af ufaglært arbejdskraft til at sikre unges, ofte med svære psykiske problemers, udvikling.
 
"Vi har set eksempler på det samme i private plejefirmaer, som ved at bruge uuddannet personale kan mindske lønomkostningerne og dermed give et større overskud."
 
"Det kan aldrig blive en samfundsøkonomisk gevinst at lade private virksomheder høste overskud på skattefinansieret velfærd. Der er ikke dokumentation for, at det er økonomisk fordelagtigt at lade private tage sig af velfærdsopgaver, eller om kvaliteten bevares efter udbud. Samtidig har vi set alt for mange eksempler på, at borgerne og de ansatte kommer i klemme til, at man bør kaste sig ud i et udliciteringseventyr," siger Mona Striib.
 


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning