Pressemeddelelse

FOA: Der er behov for at kortlægge det danske redningsberedskab

Det nye forsvarsforlig vil styrke det danske redningsberedskab. Det er positivt og på tide, mener fagforbundet FOA

Det nye forsvarsforlig tilfører 12 mia. kr. til området, men det betyder ikke ekstra penge til de kommunale beredskaber. I stedet skal beredskabets robusthed og dimensionering undersøges i 2019. Den undersøgelse bakker FOA, der organiserer det kommunale beredskab, op om.

"Vi har længe efterspurgt en seriøs undersøgelse af det borgernære kommunale redningsberedskab. Her 2 år efter sammenlægningerne af 87 kommunale redningsberedskaber til 24, er det på sin plads at få fakta på bordet," siger Reiner Burgwald, som er sektorformand i FOA.

Han understreger, at nedskæringer på de kommunale redningsberedskaber har gjort ondt, og stadig gør ondt.

"Hvis ønsket har været at styrke og professionalisere det borgernære redningsberedskab, så har det bestemt ikke virket efter hensigten", fortæller Reiner Burgwald.

"Derfor støtter vi ideen om at få undersøgt robustheden og bemandingen af de kommunale redningsberedskaber, og ser frem til at bidrage konstruktivt til at skabe et mere trygt samfund for landets borgere." FOA bifalder ideer, der samlet kan styrke de kommunale redningsberedskaber, og håber at stigningen i antallet af værnepligtige, i det statslige beredskab, vil komme det borgernære beredskab til gode.

FOA har i forbindelse med analysen af redningsberedskabet og strukturreformen foreslået, at en del af deres værnepligtstid aftjenes i nogle af de kommunale redningsberedskaber.

"Det vil i styrke det nære beredskab, give de værnepligtige muligheder for at deltage i reelle indsatser og styrke rekrutteringen til området. Vi håber, at den kommende undersøgelse vil nå frem til samme konklusion, og ser frem til et styrket samlet dansk redningsberedskab," siger Reiner Burgwald.

Kontakt

Sektorformand Reiner Burgwald, telefon: 20 48 49 67

Hent billede i høj opløsning