Pressemeddelelse

Danskerne: Afklaring af arbejdsevne må max tage to år

Syge og nedslidte borgere skal ikke kunne trækkes rundt i ressourceforløb år efter år. Højst to år må kommunerne bruge på at afklare en borgers arbejdsevne, mener et klart flertal af danskerne.

Der skal være en øvre grænse for, hvor lang tid en syg, nedslidt eller handicappet borger skal kunne sendes i ressourceforløb. Højst to år må jobcentrene bruge på at afklare en borgers arbejdsevne. Det mener 6 ud af 10 danskere, helt præcist 58 procent, i en undersøgelse, som Epinion har gennemført for FOA.

”I dag findes der ingen øvre grænse for, i hvor lang tid en borger kan blive trukket rundt i systemet mellem sagsbehandler, jobcenter, læger, arbejdsmedicinsk klinik og andre instanser. Det kan være årelange forløb fyldt med usikkerhed og store økonomiske konsekvenser for den enkelte - og i mange tilfælde taler vi om mennesker, der i forvejen har fysiske eller psykiske lidelser, som er hele årsagen til, at de ikke er i regulært arbejde,” siger forbundsformand Mona Striib, FOA.

Sammen med 63 andre organisationer i samarbejdet ”Værdig Reform” har FOA rejst en række krav om ændringer af førtidspensions- og fleksjobreglerne til politikerne på Christiansborg. Et af kravene lyder netop, at ressourceforløb samlet højest må vare fem år – og hvis det ikke er lykkedes for kommunen at afklare borgeren inden for den ramme, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

”Ellers kan borgeren intet stille op imod dårlige forløb og ventetid, som skyldes personaleudskiftninger i kommunerne, fejlarbejdsprøvninger eller andre forhold, som de ikke selv har indflydelse på, men som fastholder dem i ingenmandsland,” siger Mona Striib.

Hun glæder sig over, at så mange danskere i undersøgelsen nu viser sig at dele holdningen om at sætte en øvre tidsgrænse. Hele to ud af tre danskere mener, at grænsen bør ligge ved fem år.

”Det er godt at se, at vi i befolkningen har bred enighed om, at der skal sættes en klar grænse. Det er så vigtigt, at vi får gjort op med denne ulighed, hvor nogle af samfundets svageste borgere bliver presset unødigt hårdt,” siger Mona Striib.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen lovede i efteråret i fjor at gennemføre ændringer på reglerne, fordi det er alt for svært for syge borgere at blive tildelt førtidspension, hvad stribevis af ulykkelige sager på området om absurde forløb har vist. Samtidig er der stor forskel på, hvordan kommunerne har fortolket reglerne, og derfor også på borgernes mulighed for at komme i fleksjob eller på førtidspension.

”Men de justeringer, der siden er gennemført, er så minimale, at de reelt ingen forskel gør, i forhold til hvor mange mennesker, der hver dag er i klemme i systemet. Så nu må politikerne altså vågne op til dåd,” siger FOA-formanden.

Folketinget skal behandle et lovforslag om ændringer i reglerne om førtidspension og fleksjob i februar næste år. Konkret hvad forslaget indeholder, er endnu ikke meldt ud.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning