Pressemeddelelse

Børnepasning: 500 millioner gav kun få stillinger

Regeringen havde forventet 1500, men der er kun kommet knapt 400 ekstra pædagogiske stillinger ud af bevillingen på 500 millioner kroner til bedre normeringer. Det dokumenterer nye tal fra Danmarks Statistik.

Regeringens og Enhedslistens ekstra halve million kroner til bedre normeringer i daginstitutioner har ikke haft den planlagte effekt. Parterne bag aftalen forventede, at de ekstra 500 millioner kroner ville udløse cirka 1500 stillinger. Men en særkørsel fra Danmarks Statistik viser nu, at der kun er kommet knapt 400 stillinger, når man tager højde for ændringer i børnetallet.

”Der har været talt meget om, hvorvidt de 500 millioner kroner er gået til bedre normeringer. Men det er første gang, at vi ser officielle tal, der dokumenterer, at der ikke er skabt det antal stillinger, man havde forventet,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor.

Særkørslen fra Danmarks Statistik sikrer, at ekstraordinært ansatte, fx personer i jobtræning, ansatte i fleksjob og studerende ikke tæller med som fuldtidsansatte. Og det giver et mere retvisende billede, mener FOA.

”De 500 millioner kroner blev givet for at sikre bedre normeringer i børnepasningen og over tid sikre at kommunerne indfører minimumsnormeringer. Men pengene er tydeligvis ikke brugt korrekt og kravet om minimumsrettigheder synes desværre helt droppet,” siger Jakob Sølvhøj.

Han opfordrer derfor regeringen og kommunerne til at benytte de kommende økonomiforhandlinger til at genoptage diskussionen om minimumsrettigheder og sikre, at pengene fremadrettet bruges efter hensigten.

”Mange steder er pengene brugt til at gøre store besparelser på børneområdet mindre. Men pengene bliver ikke givet til at stoppe huller. Parterne bag aftalen om de 500 millioner må derfor i forhandlingerne af næste års budgetter sikre, at pengene går til flere pædagogiske stillinger, så der kommer flere voksne til børn i daginstitutioner,” siger Jakob Sølvhøj.