Medlemsundersøgelser i 2004

Det siger FOAs medlemmer om:


December 2004 Notat om arbejdsskader i FOA og PMF

Både FOA og PMF medlemmer har ca. dobbelt så stor sandsynlighed for at blive ramt af en arbejdsskade end gennemsnittet på det danske arbejdsmarked. Det viser den undersøgelse, som FOA og PMF fik gennemført i december 2004: Det var lige før fusionen, der kom på plads i januar 2005.

» Notat om arbejdsskader i FOA og PMF


September 2004 Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer

FOA medlemmer går relativt tidligt på efterløn, i snit når de er 60,3 år gamle. 1/4 af FOAs medlemmer forventer ikke at blive længere på arbejdsmarkedet end til efterlønsalderen. Det fremgår af medlemsundersøgelsen. Rapporten afslørede også en stor interesse blandt FOA medlemmer for seniorpolitik. Samtidig kunne vi konstatere, at seniorpolitikken var meget svagt udviklet.

» Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer


September 2004 Integration inden for Social- og sundhedsområdet

Nydanskernes erhvervsfrekvens er lavere end i den øvrige befolkning. Men nydanskere udgør en voksende del af arbejdsstyrken og samtidig vil der komme til at mangle arbejdskraft inden for FOAs kerneområder: ældrepleje, social- og sundhedsområdet m.m.

Med en intensiveret uddannelsesindsats kan 3-4% nydanskere på kontant- og starthjælp og aktivering gennemføre en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Kapitel 7 i rapporten beskriver resultaterne af en medlemsundersøgelse om FOA medlemmernes holdning til nydanskere.

» Integration inden for social- og sundhedsområdet


Medio 2004 Rapport om deltidsarbejde i FOA

30% af alle beskæftigede i Danmark arbejder på deltid. Af dem var 70% kvinder. Rapporten, der er skrevet på grundlag af en medlemsundersøgelse, viser klart, at der er et behov for, at FOA sikrer en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.


» Rapport om deltidsarbejde i FOA


2004 Sygefravær blandt FOAs medlemmer

FOA medlemmer er mere syge end andre faggrupper. ca. 15 dage om året. Hertil kommer børns første sygedage, barselssygedage m.m. Så der er grund til at kigge nøjere på de nedslående tal. 15% af de medlemmer, der er meste syge, står for 70% af det samlede sygefravær. Men der er også en nær sammenhæng mellem en dårlig leder, et dårligt arbejdsmiljø og ringe udviklingsmuligheder på jobbet - og så på den anden side mange sygefraværsdage.

» Sygefravær blandt FOAs medlemmer