Konkursbølge i den private plejesektor fortsætter

Efter 3 konkurser på 2 uger er det på tide, at regeringen kommer på banen, mener FOA.

”Vi er knapt kommet os over de 2 konkurser i Nordjylland i sidste uge, og så kommer den her ramlende. Nu må det stoppe,” siger forbundsformand for FOA Dennis Kristensen.

Mandag over middag ramte endnu en kæmpe konkurs den private plejesektor, da Hjemmeplejen Århus ApS måtte kaste håndklædet i ringen.  Denne gang var ofrene 1100 borgere og op mod 200 ansatte. I sidste uge måtte 2 plejefirmaer i Nordjylland give op.

”Det begynder at ligne en epidemi. Det her er den 41. konkurs siden Folketinget i 2013 vedtog at gøre prisen til et konkurrenceparameter, og det er ikke tilfældigt. Mellem 2006 og 2013 var der i alt 5 konkurser i den private hjemmepleje. Det taler da for sig selv,” siger Dennis Kristensen.

Tid til indgreb
Regeringen satte i begyndelsen af året gang i et arbejde, der skal forebygge konkurser på ældreområdet. Sammen med KL kigger man blandt andet på lovgivningens rammer og vægtningen mellem pris og kvalitet.

FOA mener, at det nu er tid til, at det arbejde udmøntes i konkrete forslag, der kan sætte en stopper for konkursbølgen.

”Folketinget og regeringen har ellers travlt nok med at gribe ind i hvad som helst til dagligt, her er der et meget konkret problem, vi har behov for at få løst hurtigt,” siger Dennis Kristensen.

Krav til virksomhederne
FOA anbefaler bl.a., at kommunerne foretager en vurdering af, de kompetencer en privat plejevirksomhed råder over i form af uddannet personale og ledelseskompetencer.

Virksomhedernes egenkapital skal vurderes, inden de får lov at passe ældre og børn, og kommunerne skal anvende arbejdsklausuler.

”Hvis en privat leverandør af hjemmepleje går konkurs, skal kommunen kunne træde til i løbet af få timer,” siger Dennis Kristensen. Derfor skal kommunerne have en beredskabsplan, der træder i kraft ved konkurser.

Og de private leverandører bør stille sikkerhed, der kan dække ekstraomkostningerne i tilfælde af konkurs.

”Når kommunerne skal ind og overtage hjemmeplejen efter endnu en konkurs giver det ekstra omkostninger. De omkostninger kunne selskaberne for eksempel deponere forlods,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.

FOA anbefaler også at kommunerne skal kunne afvise unormalt lave tilbud, fordi de øger risikoen for konkurser. Ligeledes skal personkredsen undersøges for at undgå konkursrytteri.

Læs FOAs udspil til Fair konkurrence uden konkurser