Usikker fremtid på Region Sjællands sygehuse

Regionen bør respektere portørernes og serviceassistenternes faglighed og kompetencer, frem for at true dygtige og erfarne folk med fyringer, siger FOA.

Regionsrådet for Sjælland har besluttet, at langt hovedparten af de ansatte på serviceområdet skal gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent med speciale i hospitalsservice. De ansatte kan se frem til, at deres løn og arbejdsfunktioner fremover vil blive ændret væsentligt, og hvis de siger nej, risikerer de en fyreseddel.

I denne uge er der udsigt til, at 22 portører vil få et brev fra regionen, hvori der står, at de skal påbegynde uddannelsen inden for de næste to år.

“Det er helt utilstedeligt, at man på den måde tvinger folk i uddannelse. Det er en forældet ledelsesstil, at man ikke medinddrager medarbejderne i processen, men presser dem ind i noget, der ikke har lyst til,” siger Karen Stæhr.

Karen Stæhr mener i stedet, at Regionen bør fokusere på, at udvikle de ansattes faglighed og kompetencer, frem for at lægge op til konflikt og afskedigelser. Det risikerer at gå ud over vores fælles sundhedsvæsen, hvis vi ikke udnytter, det de ansatte allerede kan.

Sundhedsplatformen på vej

FOA frygter for, hvordan det skal lykkes for ledelsen at gennemføre, at 421 medarbejdere – ca. 120 om året - skal på uddannelse, når folk opsiges, eller selv siger op og rejser.

Situationen skal også ses i sammenhæng med, at Region Sjælland til efteråret sætter alle kræfter ind på at få indført Sundhedsplatformen. Det er forudset, at dette vil give øget pres på alle afdelinger og funktioner.

Samtidig skulle vikardækningen ifølge planen foregå ved hjælp af løntilskudspersoner fra Jobcentret, som efter kort opskoling skal overtage de erfarne medarbejderes arbejde. Men nu er det blevet fastslået, at man ikke kan ansætte løntilskudspersoner samtidig med, at man afskediger medarbejdere. Så den model kan ikke anvendes.

Ingen vilje til kompromis fra regionens side

Det FOA-regionale samarbejde har overfor regionen foreslået en række tiltag, der ville kunne løse en række af medarbejdernes problemer, og gøre det muligt at gennemføre uddannelsesplanen, men regionen har afvist FOAs forslag.

Forslagene fra FOA involverer blandet andet:

  • En aftale om, at medarbejdernes primære opgaver fastlægges ud fra de kvalifikationer, som de berørte medarbejdere allerede er i besiddelse af, så man bedt udnytter de ansattes spidskompetencer.

  • Fuld løngaranti under uddannelsen, da nogle ellers vil få en lønnedgang på op til mellem 4.000,00 – 6.000,00 kr. om måneden.

  • Garanti for at kunne beholde skiftende vagter og dermed samme indkomstgrundlag som før uddannelsen.

  • Garanti for, at alle vil nå igennem uddannelsesforløbet, og at man – hvis det ikke lykkedes at gennemføre erhvervsuddannelsen som serviceassistent - fortsat har arbejde i regionen, så længe der er arbejde til dem.   

  • Tilsagn om at medarbejderne kommer i uddannelsespraktik i anden afdeling for at lære nye funktioner at kende. Dvs. ingen garanti for kvalitet i uddannelsen gennem praktikforløbene.