Vi skylder alle sosu'er en kæmpe tak

”Den laveste kaste” hedder en stor artikel i Weekendavisen om at være sosu. Artiklen er interessant og også god til at lære af, siger sektorens formand Karen Stæhr.

”Ligegyldigt hvor meget, vi uddanner os, er det aldrig godt nok.”

Sådan siger Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA, til Weekendavisen i en stor artikel om social- og sundhedspersonalets dårlige arbejdsmiljø og kamp for anerkendelse.

Læs Weekendavisens artikel "Den laveste kaste" her

Netop anerkendelse er ikke noget, social- og sundhedspersonalet får meget af. Hverken fra politikerne, samarbejdspartnere eller ledelsen på især landets sygehuse. De bliver ifølge dem selv ofte hånet for at være ”tørre-røv-damer”, skriver Weekendavisen.

Den manglende anerkendelse kan blandt andet skyldes, at mange ikke ved, hvad uddannelserne til henholdsvis social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper består i, mener Karen Stæhr. Det uanset at uddannelserne er skærpet flere gange for at udvikle og tydeliggøre opgaverne. Senest 1. januar 2017, hvor de to uddannelser blev selvstændige i stedet for trindelte.

SOSU-stillinger ryger først

Men også professionernes interne kamp inden for sundhedsområdet spiller ind. Karen Stæhr langer i Weekendavisen især ud efter sygeplejerskerne.

”De har aldrig villet anerkende social- og sundhedsassistenterne. Måske fordi de fagligt er for tætte på deres egen profession,” siger sektorformanden i artiklen.

Lederne på sygehusene, som i mange tilfælde er sygeplejersker, har ofte kun øje på deres egen faggruppe, oplever hun. Social- og sundhedspersonalets stillinger bliver derfor enten konverteret til sygeplejestillinger, eller også bliver de helt fjernet.

Ved besparelser og nedskæringer på sygehusene er det derfor social- og sundhedspersonalets stillinger, der ryger først. Og det bekræfter statistikkerne. Siden 2010 er 2.107 social- og sundhedsassistenter forsvundet fra sygehuse, mens der er kommet 2.384 flere sygeplejersker, skriver Weekendavisen.

”Det er utilstedeligt, at man på den måde skubber dem ud. Man fratager dem opgaver, de ellers har varetaget i flere år. Så vil man hellere ansætte en nyudklækket sygeplejerske i stedet for en social- og sundhedsassistent med mange års erfaring. De føler jo, at de er på tålt ophold,” siger Karen Stæhr.

Særlig nedslidningstruet branche

Kigger man på social- og sundhedspersonalets arbejdsmiljø, tegner der sig et billede af en branche, som er ’særlig nedslidningstruet’, siger seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Marie Birk Jørgensen til Weekendavisen.

Social- og sundhedshjælperne og –assistenterne har en top ti bundplacering, når det kommer til faggrupper, der blandt andet oplever mest arbejdsrelateret sygdom, mest stress og er mest bekymrede for arbejdsløshed. Det viser rapporten ’Arbejdsmiljø og Helbred 2016’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skriver Weekendavisen. Alligevel ligger de højt, når det gælder arbejdsglæde, engagement og mening med arbejdet.

”Jeg oplever medarbejdere, der er ekstremt dedikerede og brænder for deres fag. De vil gå igennem ild og vand for deres patienter og borgere. Men derfor rammer den manglende anerkendelse også ekstra hårdt. De kan komme til at miste deres faglige selvtillid og stå tilbage med spørgsmålet: ’Hvorfor kan jeg ikke bruges?’,” siger Karen Stæhr.

Læs Weekendavisens artikel her