Søvnløshed og stresssymptomer udbredt blandt offentligt ansatte

Ansatte inden for den offentlige sektor oplever i stor stil tegn på stress som følge af arbejdspres. Det viser omfattende undersøgelse, der også peger på løsninger.

Alt for mange offentligt ansatte oplever, at deres nattesøvn bliver ødelagt, eller at de udvikler andre symptomer på stress, fordi de føler sig pressede på arbejdet. Det viser en undersøgelse gennemført af Megafon blandt 2.851 offentligt ansatte fra 25 vidt forskellige faggrupper.

Således melder 40 procent af de adspurgte, at de inden for det seneste halve år har ligget søvnløse på grund af arbejdsrelateret stress. Imens har hver tredje oplevet hukommelses- og koncentrationsbesvær og spændingshovedpine. En lige så stor del melder, at de har nedprioriteret sociale relationer af samme årsag.

Det får forbundsformand Dennis Kristensen, FOA, til at råbe vagt i gevær på vegne af sit eget og yderligere 34 fagforbund og lønmodtagerorganisationer, der samlet repræsenterer 520.000 ansatte i kommuner og regioner.

"Det er absurd, at vi i årevis har brugt ressourcer på at nedbringe sygefraværet, når arbejdspladserne selv er med til at gøre de ansatte syge med et alt for højt arbejdspres, fordi der ikke er ressourcer nok til at løfte opgaverne. Grænserne er for længst overskredet, når folk på grund af årelange spare- og effektiviseringskrav ligger søvnløse med hovedpine og spekulerer over, hvordan de kan få arbejdsdagen til at hænge sammen uden at svigte borgere og opgaver," siger han.

Ifølge undersøgelsen har graden af stress en tæt sammenhæng med hvor gode muligheder, de ansatte oplever, de har for at udfolde deres faglighed og hvor stor indflydelse de har på forandringer på arbejdet. Jo mere indflydelse og råderum, desto færre stresssymptomer.

87 procent af dem, der oplever slet ingen indflydelse at have på forandringer, har haft symptomer på stress. Det samme kun gælder godt halvdelen af dem, der i høj grad oplever at have indflydelse. Af dem, der oplever slet ikke at have råderum til deres egne faglige skøn, er det samtlige 100 procent, der har oplevet symptomer på stress.

"Vi må sikre, at de ansatte reelt får indflydelse på deres arbejde og kan udfolde deres faglighed på de offentlige arbejdspladser, så de får de bedste forudsætninger for at lykkes med deres opgaver. Det handler i høj grad om at anerkende deres faglighed og deres indsats – og det kræver, at man sikrer, at der er ressourcer nok på den enkelte arbejdsplads," siger Dennis Kristensen.