Akut behov for at tiltrække SOSU’er

Manglen på social- og sundhedspersonale er alvorlig og voksende i landets kommuner, viser rapport fra KL og FOA, der nu går sammen i indsats for at trække flere til faget.

Udfordringerne med at tiltrække tilpas mange social- og sundhedsansatte er allerede markante i kommuner landet over, og problemet vil endda blive endnu større i de kommende år. Det viser en netop offentliggjort rapport, som KL og FOA har fået udarbejdet i fællesskab, og som peger på, at der er behov for en samlet og særlig indsats på området.

"Man kan for eksempel gøre det mere attraktivt at søge ind til social- og sundhedsuddannelserne og arbejde for, at de nuværende ansatte bliver længere på arbejdsmarkedet. Derudover skal kommunerne selvfølgelig løse opgaverne så effektivt som muligt, blandt andet ved hjælp af ny teknologi og nye arbejdsformer," siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg i en fælles pressemeddelelse fra KL og FOA. 

KL har ved de aktuelle overenskomstforhandlinger på det offentlige område også rejst det som et centralt krav, at social- og sundhedspersonale skal have et særligt lønløft som led i at afhjælpe en del af rekrutteringsproblemet.  

Mere end 40.000 for få
Men langt flere tiltag skal i spil, hvis der skal gøres op med den nuværende situation, hvor 73 procent af kommunerne mangler kvalificeret arbejdskraft, som rapporten viser. Ifølge FOAs egne fremskrivninger vil der i 2026 mangle op mod 40.000 social- og sundhedsansatte, hvis udviklingen fortsætter uden at der gribes ind. Halvdelen skyldes de mange, der i de mellemliggende år går på pension. Den anden halvdel, at der kommer langt flere ældre. 

Dertil kommer, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby netop har lanceret et sundhedsudspil, som skal føre til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det må forventes at medføre et endnu større behov for uddannede og kvalificerede medarbejdere, mener formand for FOAs Social- og Sundhedssektor Karen Stæhr.

 

”Ministerens udspil overser det ellers helt åbenlyse: At der vil være brug for langt flere social- og sundhedshjælpere og -assistenter til netop at stå for den nære kontakt med syge og plejetrængende borgere – medarbejdere, der kan fungere som bindeled og skabe sammenhæng mellem systemer og mennesker,” siger Karen Stæhr.

 

Flere på fuldtid

Af mulige initiativer til at imødegå den store mangel på SOSU’er peger hun blandt andet på, at man bør løfte lønnen for de nyuddannede, at voksenelevløn gives tidligere end ved det fyldte 25. år, og man bør afskaffe detailstyring og unødvendig dokumentation, og erstatte det med tillid til medarbejderne, så arbejdet bliver mere attraktivt.

 

Ifølge FOA-formand Dennis Kristensen ligger der også flere arbejdstimer, som blot venter på at blive samlet op.

 

”De ansatte, som under krisen er blevet tvunget ned i tid, kan tilbydes at få de mistede timer igen. Samtidig er en stor del af vores medlemmer ufrivilligt på deltid. Hvis flere kan blive ansat i fuldtidsstillinger, vil det både gøre faget mere attraktivt og løse en del af rekrutteringsproblemet," siger Dennis Kristensen.

 

Læs rapporten Rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommunerne fra KL og FOA, eller klik på kortet over Danmark, som på baggrund af FOAs beregninger viser, hvor stor manglen på social- og sundhedspersonale vil være i år 2026, hvis ikke der gribes ind over for rekrutteringsproblemet.