Case-samling sætter fokus på behov for værdig reform

En case-samling med 41 historier fra FOA og 58 andre organisationer belyser, hvordan almindelige mennesker bliver fanget i håbløse situationer som følge af førtidspensions- og fleksjobsreformen.

FOA udgiver i samarbejde med 58 andre organisationer en case-samling med 41 historier fra det virkelige liv om syge, nedslidte og handicappede mennesker, der er kommet i klemme i systemet som følge af den snart 5 år gamle førtidspensions- og fleksjobsreform.
 
Her kan man blandt andre læse om Jens Henrik med knogleskørhed og muskelgigt, der skal gennemgå et ressourceforløb, selvom hans læge har skrevet flere attester, hvor han ikke ser nogen funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet. Eller om Karin, der skal have afklaret sin arbejdsevne i flere praktikforløb, selvom hun er diagnosticeret med hypermobilitetssyndrom, fibromyalgi, slidgigt i lænderygsøjlen og halsrygsøjlen, scoliose, skulderproblemer, urinsyregigt og stress
 
”Historierne taler deres eget tydelige sprog. Der er alt for mange, der bliver mødt med mistro og som bliver udsat for decideret uværdig behandling. Nogle oplever en hurtig social deroute, som et resultat af deres møde med systemet, efter at reformen trådte i kraft. Derfor skal der handles nu, så vi kan få rettet op og få forbedret reformen,” siger næstformand i FOA Mona Striib. 
 
Case-samlingen bliver udgivet for at sætte fokus på de mange problemer, der har været med reformen, og for at belyse behovet for at ændre på reglerne.De 59 organisationer, der står bag udgivelsen af case-samlingen, har derfor også seks konkrete forslag til ændringer af reglerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet. Fem af organisationerne - 3F, HK, BUPL, Dansk Magisterforening og FOA – har onsdag foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor de vil fremlægge deres synspunkter op til evalueringen af reformen.

Forud for mødet har medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget modtaget case-samlingen. De seks forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen:         
           
•   Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

•   Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

•   Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

•   Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

•   Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne. 

•   Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning