Nytårsudtalelse: Fagbevægelsens forår

FOAs nytårsudtalelse 2017:

Fagbevægelsens forår

Godt nytår til FOAs medlemmer

2018 begynder med overenskomstforhandlinger. Vores mål er at gøre noget ved to grundlæggende skævheder. Vi vil gøre op med den kønsbestemte uligeløn, blandt andet i de kvindedominerede omsorgsfag, og vi ønsker et særligt løft til de lavtlønnede.

Den gode nyhed er, at vi har danskerne på vores side. De varmeste hænder skal prioriteres, når lønnen skal fordeles. Det siger hver anden dansker i en ny undersøgelse, og kun hver femte dansker er uenig i det udsagn. Det er en god melding at have med ind til de kommende forhandlinger.

Lad os sammen gøre overenskomstforhandlingerne 2018 til fagbevægelsens forår.

Kommunalvalget

Den positive holdning til de varme hænder fra befolkningens side var også erfaringen fra valget til kommuner og regioner. Da danskerne gik i stemmeboksen for at vælge 98 kommunalbestyrelser og borgmestre var forholdene i ældreplejen og folkeskolen de to emner, der optog dem mest.

Mange politikere havde også opdaget den tendens, der var ingen ende på det gode, de ville gøre. Blandt andet mente fire ud af fem af partiernes spidskandidater, at der skal ansættes flere hænder i ældreplejen. Til de politikere vil jeg bare sige, tak for tilliden, vi har noteret os jeres ønsker - og jeres navne - og vi kommer til at følge med i, hvor godt I lever op til dem.

To procent og flere senge i psykiatrien

En af årets positive begivenheder, var da vi efter lang tid indsats i samarbejde med andre organisationer, der repræsenterer ansatte i sundhedsvæsenet, endelig fik et flertal i folketinget til at støtte en afskaffelse af det såkaldte 2 procents produktivitetskrav, der år efter år har høvlet 2 procent af budgetterne, og dermed støt og roligt og effektivt har forringet det danske sundhedsvæsen.

Det er en begyndelse, men uddannelsessystemet lider stadig under det samme misforståede styringssystem og i Finansministeriet sidder der lige nu en gruppe embedsmænd, og leder efter en afløser for produktivitetskravet. Det bliver en vigtig opgave at følge det arbejde og sikre, at de ikke bare erstatter et kvajet system med et andet, erstatter pest med kolera.

Siden 2012 er der sket fem drab på ansatte i psykiatrien. I samme periode er antallet af FOA-medlemmer, som har været udsat for vold og trusler steget eksplosivt, så det nu rammer hvert andet FOA-medlem ansat i psykiatrien.

Der er alvorligt brug for handling nu for at sikre de ansatte og borgerne i psykiatrien. De ansatte i psykiatrien skal naturligvis kunne på arbejde i sikker forvisning om, at de kommer hjem i god behold.

Tidligere på året blev det besluttet at oprette 150 sengepladser på en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal kunne rumme nogle af de mest udsatte patienter med svære psykiske lidelser.  

Det er et godt initiativ, men vi skylder psykiatrien et samlet løft, som bringer behandlingen af psykiske lidelser op på niveau med behandlingen i resten af sundhedsvæsenet. Derfor opfordrer FOA til en fortsat dialog om, hvordan vi skaber en national plan for det helt nødvendige løft af den samlede psykiatri

Trepartsforhandlinger og voksen og efteruddannelse

I oktober lykkedes det efter lange og komplicerede forhandlinger med arbejdsgivere og regeringen at nå et resultat på voksen og efteruddannelsesområdet. Det var simpelthen nødvendigt at nå et resultat. Uddannelsesaktiviteten er faldet voldsomt på voksen- og efteruddannelsesområdet og det kan den nye aftale forhåbentlig rette op på, derfor er vi glade for løsningen.

Aftalen indebærer blandt andet en forpligtelse til øget uddannelse af social- og sundhedshjælpere og videreuddannelse af hjælpere til assistenter. Sådan et uddannelsesløft vil ikke kun styrke den enkelte, men også gavne resten af samfundet. Alene i kommunerne går ca. 20.000 SOSU'er af på grund af alder de næste ti år og dertil kommer, at der oveni frafaldet er brug for ca. 20.000 ekstra, hvis samfundet skal følge med efterspørgslen som følge af flere ældre i kommunerne.

Finanslov

Efter et noget rodet forløb nåede Regeringen og DF endelig frem til en finanslov, der trods positive elementer, desværre ikke indeholdt det løft til velfærd og uddannelse Danmark har brug for.

På positivsiden var der en halv milliard ekstra til at give flere timer til deltidsansatte og ansætte flere fuldtidsansatte på plejecentre og i hjemmeplejen. Det er godt, men desværre ikke nok. Vi mangler social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i det meste af landet, og vi bør øge antallet af uddannede. Desværre er der grund til at frygte, at de ekstra midler ikke vil betyde en afgørende forøgelse af antallet af uddannelsespladser.

På den decideret negative side, er finanslovens behandling af erhvervsskolerne. På papiret så det ellers godt ud. I finansloven afsatte partierne 170 millioner kroner til en "ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje", men det var bare mindre, end de besparelser skolerne blev pålagt andre steder i finansloven.

Når alle mellemregningerne er lavet, ender vi med, at uddannelserne i virkeligheden mister 100 millioner.

Det er uforståeligt, at regeringen og DF vælger at skære på uddannelserne i en tid, hvor arbejdspladserne skriger på kvalificeret arbejdskraft. Det er dumt. Og det ligner, at man fra regeringens side har prøvet at være lidt for smart, da man solgte aftalen.

Skat

I skrivende stund skændes regeringen og DF stadig indbyrdes om skattelettelser og udlændingestramninger og forhandlingerne går fra hårdknude til krise og tilbage igen. Vi har sagt tydeligt, hvor vi står: Der er ikke behov for yderligere skattelettelser til dem der i forvejen har mest.

Der er behov for at styrke velfærden til gavn for de fleste danskere. Det er sådan vi besvarer de udfordringer Danmark står overfor.

Godt nytår

Dennis Kristensen