OK-forhandlinger fastholdes på standby

Topforhandlerne for de offentligt ansatte i såvel stat, regioner og kommuner afventer fortsat bevægelse i forhandlingerne om lærernes arbejdstid. Det er konklusionen efter afgørende møde.

Fagforeningerne for ansatte på det offentlige område står fortsat fast på ikke at sætte gang i generelle overenskomstforhandlinger, førend KL og lærerne har reelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale for undervisere. Det mål er endnu ikke nået, hvorfor udskyldelsen af forhandlinger på såvel det statslige, regionale og kommunale område fortsætter. Sådan lyder konklusionen efter et afgørende møde fredag eftermiddag blandt topforhandlerne fra CFU, som repræsenterer de statsansatte, og Forhandlingsfællesskabet, der samler de kommunalt og regionalt ansatte.

”Vores solidaritetspagt gælder fortsat, og vi står nok mere end nogensinde sammen som fagbevægelse. Ingen af os kan leve med, at noget så grundlæggende som arbejdstid ikke er indskrevet i overenskomsten, og at lærerne er blevet pillet ud til bøllebank, og har fået dikteret deres arbejdstid ved lov,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Ikke flere bøllebank
Han kalder den daværende regerings lovindgreb for et angreb på den danske model, og i fagbevægelsen er der enighed om, at lønmodtagerne må vise samlet styrke for at undgå, at andre faggrupper fremover kan lide samme skæbne som lærerne. At de bliver pillet ud og banket på plads med et – måske endda politisk orkestreret – lovindgreb.

KL og lærerne har allerede fra før jul haft en række møder, der alene har handlet om en arbejdstidsaftale. De møder har dog endnu ikke har ført til, at de øvrige forbund kunne sætte i gang med deres forhandlingsmøder med Finansministeriet, regioner og kommuner.

Allerede nu vokser tidspresset for at kunne nå at forny overenskomsterne, inden de udløber med udgangen af marts, på grund af de hidtil aflyste møder. Forbundene vil derfor allerede på onsdag igen mødes og tage stilling til, hvorvidt stand by-positionen skal fastholdes. Forinden da har KL og lærerne to møder i kalenderen.

Flere svære stridspunkter
”Der er nogle forsigtige takter i det, lærerne og KL arbejder med. Det skal undersøges, om det er noget, der kan skabe bevægelse nok til, at der efterfølgende kan komme gang i reelle arbejdstidsforhandlinger,” siger Dennis Kristensen.

Ud over striden om lærernes arbejdstid står arbejdsgiver- og lønmodtagerside langt fra hinanden, når det handler om frokostpauser, ligesom uenigheder om lønudviklingen på det offentlige område i sammenligning med privatansattes lønudvikling udgør en gedigen knast i de forestående forhandlinger.

Det samlede og altså noget komplicerede billede fik i går FOA til at sende besked til sine lokale afdelinger om, at de skal gøre sig klar til en konflikt og udpege de arbejdspladser, der i givet fald vil skulle strejke.