FOA bakker op om alle medlemmer – uanset etnisk oprindelse

Vi er afhængige af de mange medarbejdere fra ikke-vestlige lande, hvis vi i fremtiden skal have en værdig ældrepleje. Medarbejderne fortjener anerkendelse og medindflydelse på lige fod med deres kolleger – ikke trusler om at blive smidt ud, mener FOA.

Danmarks syge og ældre er dybt afhængige af de mange nuværende og forhåbentligt kommende FOA-medlemmer fra ikke-vestlige lande, der er i Danmark på enten midlertidig eller permanent opholdstilladelse.

Om 10 år kommer der til at mangle omkring 40.000 social- og sundhedshjælpere og -assistenter, viser en beregning, FOA har foretaget.

”Det siger sig selv, at vi vil få endnu sværere ved at skaffe varme hænder nok i fremtiden, hvis det for alvor bliver til noget med det såkaldte paradigmeskifte med hurtigst mulig hjemsendelse af flest mulige den dag, myndighederne ikke længere vurderer, at de er individuelt forfulgte i deres hjemlande,” siger forbundsformand i FOA Mona Striib.

10.000 medlemmer på opholdstilladelse

FOA har cirka 10.000 medlemmer på enten midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark, og knap to tredjedele af disse medlemmer arbejder inden for social- og sundhedsområdet. Hertil kommer de flygtninge, der har været i Danmark i mindre end 5 år, hvoraf flere og flere bliver ansat i et toårigt integrationsgrunduddannelsesforløb på blandt andet plejehjem.

”Hvor mange af dem ønsker politikerne at sende hjem, så snart muligheden byder sig, og hvor skal vi så finde nogen til at erstatte dem?” 

”Jeg er nødt til at sige det til politikerne, som det er. Vi får endnu sværere ved at få uddannet tilstrækkeligt til at klare fremtidens udfordringer, hvis vi nu skal tage afsked med gode kolleger, fordi de skal hjemsendes,” siger Mona Striib.

Alle må deltage og bidrage

FOA tager kraftig afstand fra og fordømmer intolerance, racisme og fremmedfjendsk tale og ageren i organisationen, fortæller hun.

”I FOA er vi der for alle vores medlemmer uanset køn, etnisk baggrund eller anden forskellighed. Vi har i årevis arbejdet aktivt for, at etniske minoriteter beskæftigelses- og uddannelsesmæssigt deltager i samfundet på lige fod med etniske danskere og integreres på vores arbejdspladser. Det gør vi stadig, selv om der bliver truffet politiske beslutninger, der unægtelig gør det lidt op ad bakke,” siger Mona Striib.

Læs undersøgelsen: Indvandrere og efterkommere i FOA 2018


Eksempel: 

Ringkøbing-Skjern Kommune ansætter f.eks. ti kvindelige flygtninge i et toårigt integrationsgrunduddannelsesforløb på plejehjem.

Planen er, at forløbet skal give dem adgang til sosu-uddannelsen. Alle ti kvinder har været i Danmark i mindre end fem år, og de har alle flygtningestatus. Det betyder, at de kan hjemsendes den dag, myndighederne ikke længere vurderer, at de er individuelt forfulgte i deres hjemlande. Dermed risikerer Ringkøbing-Skjern Kommune at komme til at mangle dem som kvalificerede medarbejdere i fremtiden.