1500 arbejdsmiljørepræsentanter er samlet i Odense Congress Center til stormøde om AMR 19

Foto: Heidi Lundsgaard

Kampen for det gode arbejdsmiljø er i gang

Stormøde i Odense markerer begyndelsen af arbejdsmiljørepræsentantåret, AMR 19. I det kommende år skal godt 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af forbund og sektorer sætte det gode arbejdsmiljø på dagsordenen.

Fra scenekanten i Odense Congress Center fortæller social- og sundhedsassistent og arbejdsmiljørepræsentant Charlotte Bartholin om en så stressende arbejdsdag, at kollegerne bukker under for presset. I salen foran hende sidder 1500 arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af forbund og sektorer fra hele Danmark og lytter. 

Med stormødet i Odense sparker lønmodtagernes nye hovedorganisation, FH, arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 i gang. I det kommende år skal godt 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter fra 79 faglige forbund, heriblandt FOA, sætte fornyet fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle og arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

FH klar til at lægge arm med arbejdsgiverne
Det går den helt forkerte vej med arbejdsmiljøet på mange arbejdspladser. Både med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Derfor vil Fagbevægelsens Hovedorganisation nu intensivere fokusset og indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, fortæller formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.  

“Alt for mange lønmodtagere går ned med stress, og der anmeldes over 40.000 arbejdsulykker om året. Vi er i Fagbevægelsens Hovedorganisation klar til at lægge arm med arbejdsgiverne, så vi sikrer, at de sætter økonomi og vilje bag arbejdsmiljøindsatsen ude på de danske arbejdspladser” siger Lizette Risgaard til de fremmødte.

Udfordringerne skal løses i fællesskab
Af FOAs arbejdsmiljørepræsentanter er det næsten hver tredje, der ”altid” eller ”ofte” har problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Og netop derfor er forebyggelse af de psykiske arbejdsmiljøproblemer samt nedslidning af kroppen helt centrale fokuspunkter og indsatsområder for FOA, fortæller forbundssekretær i FOA Jens Nielsen.

“Arbejdsmiljørepræsentanterne skal uddannes, så vi kan få en god dialog mellem ledelse og medarbejdere om udfordringerne ude på arbejdspladserne. Derudover er det også vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanterne klædes på til at tackle de psykiske arbejdsmiljøproblemer, fordi det er enormt svært at tackle,” siger Jens Nielsen.

Formålet med dagens stormøde i Odense er, at arbejdsmiljørepræsentanterne får et netværk med hinanden på tværs af arbejdspladser og fag. De skal dele deres viden og drage erfaringer af løsningsforslag fra andre arbejdspladser. Men det er ikke kun arbejdsmiljørepræsentanter, der vil kunne mærke til det fornyet fokus på arbejdsmiljøet. 

“Alle på arbejdspladsen kommer til at mærke til indsatserne. Det er meget vigtigt, at almindelige medarbejdere på arbejdspladsen finder ud af, at de har en stærk medspiller i form af arbejdsmiljørepræsentanten. Hverken arbejdsmiljørepræsentanten, lederen eller kollegaen på gulvet kan løse arbejdsmiljøproblemerne individuelt. Udfordringen skal løses i fællesskab,” siger Jens Nielsen.