Formand Reiner Burgwald, teknik-service sektor
"I FOA havde vi gerne set en bekendtgørelse, der ophøjede branchens anbefalinger til formelle krav, og at man sikrede, at røgdykning alene sker når det er strengt nødvendigt," siger Reiner Burgwald.

Mere fokus på brandfolks arbejdsmiljø

Ny politisk aftale skal sikre brandfolk mod farlig sod og partikler. FOA er positiv overfor at styrke forebyggelse af skader.

Der skal sættes fokus på hygiejnen ved brandslukning, så brandmænd ikke udsættes for skadelig sod og partikler. Det er resultatet af en ny aftale mellem regeringen samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale. Blandt andet skal brandfolkenes dragter rengøres bedre for sod og partikler, så de ikke kommer på huden.

"Det er positivt, at der kommer et øget tilsyn med procedurerne for rengøring af udstyr og beklædning på stationerne, og at arbejdsgangene tilrettelægges så risikoen for partikelpåvirkning minimeres," fortæller Reiner Burgwald, formand for Teknik- og Servicesektoren i FOA.

Følg branchens anbefalinger
FOA har sammen med branchens øvrige aktører og Arbejdstilsynet i 2013 udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan beredskabspersonale beskytter sig bedre før, under og efter en brand.

"I FOA havde vi gerne set en bekendtgørelse der ophøjede branchens anbefalinger til formelle krav, og at man sikrede, at røgdykning alene sker når det er strengt nødvendigt, samt kriterier for hvordan røgdykning begrænses mest muligt. Disse anbefalinger bør man sikre følges for hele landets beredskabspersonale - kommunale, statslige, privatansatte i Falck og frivillige. " forklarer Reiner Burgwald.

Han understreger, at en betryggende forebyggelse kræver investeringer i personlige værnemidler og udstyr på indsatsstedet, der sikrer, at kontamineret udstyr ikke forurener køretøjer og materiel.

Mere forskning
Den nye aftale indeholder tre elementer:  en styrket tilsynsindsats, bedre kommunikation og vejledning samt opfordring til ny forskning.

Aftalen kommer, efter at et forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - kaldet "Biobrand" - har vist, at der er forskel på, hvor meget sod forskellige grupper bliver udsat for.

"Vi er glade for at politikerne følger op på Bio-Brand undersøgelsen, der dokumenterer, at beredskabspersonale påvirkes af sodpartikler, og disse trænger ind igennem huden og påvirker mandskabets dna. Vi står dog noget uforstående overfor, hvorfor man - på trods af undersøgelserne og deres dokumentation - ikke vil anerkende, at brandmænd har større risici for at udvikle visse kræftformer end andre lønmodtagergrupper, og give erstatning til dem der rammes," siger Reiner Burgwald.

Følg Norge
I Norge har FOA's søsterorganisation netop vundet en sag ved domstolen, der giver en brandmand med prostatakræft erstatning.

"Vi er meget tilfredse med beslutningen om at igangsætte yderligere forskning på området, og håber og forventer, at også dommen fra Norge vil indgå i en fornyet overvejelse om at optage visse kræftformer på erhvervssygdomslisten," fortæller Reiner Burgwald.