Let at sikre børn flere pædagogisk uddannede

FOA er enige med BUPL i, at flere pædagogisk uddannede er nødvendige i børnenes hverdag. Løsningen ligger i at uddanne flere pædagogiske assistenter.

Skal børnene i landets daginstitutioner have en god og tryg hverdag, der understøtter deres udvikling og som det er ambitionen i den styrkede læreplan, skal der flere pædagogisk uddannede kræfter til. Så langt er FOA enige med BUPL. Men hvordan de ekstra pædagogisk uddannede skal tilvejebringes – og ikke mindst hvilken pædagogisk uddannelse, der skal til, er de to faglige organisationer uenige om.

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik angriber pædagogernes landsforbund, BUPL i dagens udgave af dagbladet Politiken, at kun 6 ud af 10 ansatte i landets vuggestuer og børnehaver i gennemsnit er uddannede pædagoger. Andelen bør i stedet være 80 procent, lyder meldingen fra BUPL.

”Men der er intet forskningsmæssigt belæg for, at der lige præcis bør være 80 procent uddannede pædagoger omkring børnene. Det tal er alene udtryk for, at det er en målsætning for pædagogernes forbund at opnå det niveau,” siger formand for pædagogisk sektor i FOA Mogens Bech Madsen.

Hurtigt og billigt kvalitetsløft
Han mener, at andelen af pædagogisk uddannet personale omkring børnene bør øges ved, at kommunerne i stedet uddanner og ansætter flere faglærte pædagogiske assistenter. Som pædagogiske håndværkere med teoretisk funderet viden og en praksisnær baggrund, kan de give et tiltrængt kvalitetsløft for børnene i institutionerne.

”Det vil endda kunne gøres over en kortere årrække og for en relativt lille udgift, viser vores beregninger. Især hvis staten samtidig reserverer en andel af midlerne fra Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag til det,” siger Mogens Bech Madsen.

Løft af erfarne ufaglærte
Med en anerkendelse af den pædagogiske assistent vil det være muligt at gennemføre en målrettet uddannelse af de 14.500 erfarne ufaglærte 25-55-årige, der allerede i dag arbejder på dagtilbudsområdet og som har mere end to års erfaring.

”Pædagoguddannelsen er i forvejen landets suverænt største professionsuddannelse, derfor er det også relevant at spørge, om det overhovedet er realistisk at udvide den, og om ikke det i stedet er tid til give de mange ufaglærte, som hver dag brænder for at give børn, som de allerede arbejder med, en indholds- og lærerig hverdag, et fagligt løft,” siger Mogens Bech Madsen.