Vestre Landsret

Foto: Johnny Frederiksen

Sag om tilgodehavender for 12 millioner omsider afsluttet

Lønmodtagernes Garantifond skal betale de løn og feriepenge, 77 tidligere medarbejdere i det konkursramte private plejefirma Kærkommen har ventet 3½ år på.

77 FOA-medlemmer kan se frem til omsider at få de tilsammen knap 12 millioner kroner i feriepenge og løn, som de har til gode fra det private plejefirma Kærkommen, der gik konkurs tilbage i 2015.

Vestre Landsret afsagde fredag formiddag dom i sagen, der har strakt sig over 3½ år, og som er anlagt af FOA på vegne af medlemmerne mod Lønmodtagernes Garantifond og Hjørring og Aalborg Kommune.

Én af dem, der nu vil få de omkring 50.000 kroner i tilgodehavende løn og feriepenge tilbage, medmindre sagen ankes, er Ove Villadsen.

”Jeg er meget glad for, at der endelig er sket noget i sagen. Pengene betyder et helt nyt liv for mig, hvor jeg kan tage ud og rejse i min ferie – det har været en af de ting, jeg har måttet bortprioritere i de sidste 3,5 år efter konkursen.”

”Nu håber jeg bare, at det sidste er sagt i sagen, og at den ikke bliver anket, så vi kommer til at vente endnu længere på en afgørelse,” siger Ove Villadsen.

Har ventet på afgørelse i 3,5 år

Sagen opstod fordi Aalborg og Hjørring kommune efter Kærkommens konkurs overtog opgaven, og nogle af Kærkommens medarbejdere fik arbejde i kommunerne. Lønmodtagernes Garantifond mente, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. Hverken Garantifonden eller kommunerne ville dække det lønkrav som medarbejderne havde mod Kærkommen.

Dermed har Ove Villadsen og de tidligere kolleger i Kærkommen hængt på regningen i de sidste 3,5 år.

”Jeg er så glad og lettet på medlemmernes vegne over at der nu er en afgørelse – det har været en alt for lang og urimelig kamp, de har været ude i for at få det, de har krav på,” siger forbundsformand i FOA Mona Striib.

Ikke tale om virksomhedsoverdragelse

Retten nåede frem til, at der ikke var tale om virksomhedsoverdragelse, da de to kommuner ansatte de tidligere medarbejdere efter Kærkommen gik konkurs.

”Det er helt forrykt, at en strid mellem institutioner som LG og kommuner kommer til at gå ud over medarbejderne, som ingen skyld har i den i forvejen usikre situation, der følger efter en konkurs i et privat plejefirma,” siger Mona Striib.

Lovændring på vej

Sagen har afsløret et kæmpe hul i lovgivningen, fordi hverken LG eller kommunerne har kunnet eller villet gennemtrumfe en afgørelse i tvisten. Derfor har FOA måttet gribe ind, og indbringe sagen for Retten på lønmodtagernes vegne.

Sagen har ført til, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremsat et lovforslag, som er under udvalgsbehandling i Beskæftigelsesudvalget på Christiansborg.

Lovforslaget skal sikre, at det i fremtiden ikke bliver medarbejderne, der kommer til at mangle pengene ved uenigheder mellem Lønmodtagernes Garantifond og kommunerne, men at Lønmodtagernes Garantifond kan lægge ud for tilgodehavender.

”Det er positivt, at medarbejderne i fremtiden vil være bedre sikret ved konkurser. Sagen her understreger behovet for det, og der er intet, der tyder på, at vi ikke også i fremtiden vil se konkurser i private plejefirmaer,” siger Mona Striib.