Kvindeansigt med plastre for munden
Der er stor forskel på reglerne for at ytre sig om kritisable forhold for ansatte i det offentlige og private.
Foto: Colourbox

FOA: Ulige ytringsfrihed er et kæmpe samfundsproblem

Privatansatte på velfærdsområdet er nervøse for at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen. Der er behov for at ensrette regler for ytringsfriheden for privat- og offentligt ansatte, mener FOA.

Fru Jensen er visiteret til personlig pleje i eget hjem. Hun kan vælge mellem kommunens egen hjemmepleje eller en privat leverandør. Opgaven er den samme.

Men hvor medarbejderne i den kommunale hjemmepleje har udvidet frihed til at ytre sig om fejl, svigt og mangler på arbejdspladsen, beskrevet sort på hvidt i en vejledning fra Justitsministeriet, findes der ingen regler eller vejledning for privatansatte på velfærdsområdet.

Det medfører et ugennemsigtigt marked, hvor samfundet risikerer at gå glip af vigtig viden om forholdende hos private leverandører, mener næstformand i FOA Thomas Enghausen.

”I takt med at flere og flere velfærdsopgaver er blevet udliciteret til private firmaer, så er det helt nødvendigt at det bliver helt klart og tydeligt, hvilke regler der gælder på området. Vi er som samfund afhængige af, at medarbejderne i virksomheder, som leverer pleje og omsorg til ældre, børn eller psykisk syge kan sige fra offentligt, når der er kritisable forhold,” siger han.

Privatansatte er nervøse for at råbe op

Ny forskning viser også, at privatansatte hos private leverandører er mindre tilbøjelige til at kritisere forhold offentligt.

Frygten for at miste jobbet får medarbejderne til at holde viden om kritisable forhold tilbage fra offentligheden, viser analysen som bygger på besvarelser fra FOAs medlemmer, som forskerne Rasmus Willig og Anders Ejrnæs fra Center for Offentlige og Private Ansattes Ytringsfrihed på Roskilde Universitet har lavet.

”Privatansatte skal kunne deltage trygt og sikkert i den demokratiske debat på samme måde som offentligt ansatte. Her er vejledningen, vi kender for offentlige ansatte meget præcis. Det samme skal naturligvis være gældende for privatansatte, der løser opgaver for det offentlige,” siger Thomas Enghausen.

FOA: Politikere bør ensrette reglerne

Næstformanden har en klar opfordring til politikerne på Christiansborg:

”Der skal udarbejdes en vejledning til privatansatte. Der skal ikke være forskel på offentlighedens adgang til medarbejdernes viden på grund af ansættelsesforhold på det private og offentlige arbejdsmarked,” siger Thomas Enghausen.

Læs FOAs undersøgelse om ytringsfrihed for offentligt og privatansatte her.