BIOS-sagerne på vej mod en afslutning

En rammeaftale mellem Region Syd, 3F og FOA betyder, at redderne kan få afklaret usikkerheden efter ambulancefirmaet BIOS’ kollaps

”Vi har fået et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Nu skal vi i gang med hver individuelle lønkravsag og få forhandlet den bedst mulige løsning for det enkelte medlem,” siger Reiner Burgwald, sektorformand hos FOA.

Da ambulanceselskabet BIOS gik konkurs den 27. juli 2016 var det startskuddet til en lang periode med usikkerhed om, hvordan BIOS-lønkravene skulle opgøres. 

Det rod i blandt andet vagtplanlægning og lønforhold, som prægede BIOS, betød, at den enkelte redder ikke vidste, hvor han eller hun stod i forhold til udregning af den konkrete løn i perioden. Nu er parterne blevet enige om en rammeaftale, som skal lægges til grund for de forhandlinger, der begynder nu.

”Vi skal igennem den enkelte redders vagtplan og foreløbige opgørelse og ud fra det vurdere de krav, der er stillet fra begge sider. Vi er glade for, at vi er blevet enige om at se bort fra medarbejdernes eventuelt manglende opfyldelse af normtiden,” fortæller konsulent i FOA Hans Bøgesvang Riis.

Rent praktisk kommer det til at foregå sådan, at regionen udarbejder en ny foreløbig opgørelse af lønkravet baseret på de tilgængelige oplysninger og punkterne i rammeaftalen. Den opgørelse går så videre til de faglige organisationer.

”Vi har tryktestet aftalen på flere konkrete sager, og det ser ud til, at vi kan nå nogle rigtigt fornuftige resultater, inden for de rammer, vi er blevet enige om,” forklarer Hans Bøgesvang Riis.

Han understreger, at sagerne først er afsluttet, når den enkelte redder med sin underskrift har godkendt den endelige opgørelse.

I begyndelsen af december vil FOA og 3F afholde en række informationsmøder, hvor den hidtidige proces og indholdet af rammeaftalen bliver gennemgået.