Aftale om praktikpladser skaber arbejdsro

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA forlænger den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent til også at gælde for 2019.

Forhandlingerne om en ny flerårig aftale om antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent har afventet afslutningen af OK18. Nu er regeringen, KL, Danske Regioner og FOA blevet enige om, at den nuværende praktikaftale forlænges til også at gælde for 2019. Den hidtidige aftale udløber med udgangen af 2018.

”Denne aftale sikrer, at parterne nu vil arbejde for, at alle egnede elever sikres plads på et hovedforløb, indenfor rammerne af aftalen, hvilket FOA finder meget positivt. Men det er arbejdet i løbet af efteråret senest med udgangen af 2018, der skal skabe grundlaget for en længerevarende og mere ambitiøs aftale om praktikpladser,” siger FOAs forbundsformand Mona Striib

Forhandlinger om flerårig aftale til efteråret

Parterne er enige om, at der er en aktuel udfordring med at rekruttere social- og sundhedspersonale i kommunerne, og til efteråret mødes de igen for at indgå en flerårig aftale, som skal styrke tilgangen til og gennemførelsen af SOSU-uddannelserne.

”Der bliver flere ældre og børn i Danmark og med det stiger behovet for uddannet arbejdskraft på ældre- og børneområdet. Det er derfor afgørende, at alle parter gør deres yderste for at få løst rekrutteringsudfordringerne," siger Mone Striib.

I dag er 28 procent af social- og sundhedspersonalet over 55 år. Ifølge FOAs fremskrivninger kommer Danmark til mangle 40.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i 2026, hvis vi ikke gør noget ved udviklingen.

”Vi skal også gøre noget ved det store frafald på uddannelserne. Vi har simpelthen ikke råd til, at elever som har valgt denne vej falder fra, inden de når målet,” siger formand for FOA Mona Striib.

Aftalens indhold

I aftalen fra 2016 om offentlige praktikpladser på SOSU- og PAU-uddannelserne blev der fastsat følgende minimumsniveau for antal praktikpladser på de tre uddannelser i 2017 og 2018:

  • SOSU-assistent: 4.700 praktikpladser og 300 praktikpladser til kommuner, der har behov for at supplere egen kvote.
  • SOSU-hjælper: 2.200 praktikpladser og en frivillighedspulje på 300 praktikpladser.
  • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU): 700 praktikpladser.