Forbundsformand Mona Striib
FOA-formand Mona Striib er stærkt bekymret over, at der ikke sikkerhed for, at kommunerne gennemlæser de tilsynsrapporter, der bliver lavet på baggrund af Socialtilsynets besøg på de bosteder, som de visiterer deres borgere til.

Uansvarlig tilsyns-parodi med bosteder

Grelle svigt af udviklingshæmmede borgere får FOA til at kræve, at kommunerne tager større ansvar for at sikre ordentlige forhold på bosteder.

Uden mad og drikke, uden pleje og uden medicin. I nær ved to døgn lå en stærkt udviklingshæmmet borger efterladt alene i sin seng på bostedet HabitusHuset Danshøj i sommeren 2017, selvom borgeren – undtagen i nattetimerne - konstant skal have en plejer hos sig. Det viser aktindsigter i rapporter fra Socialtilsynet, som Fagbladet FOA har indhentet. Af tilsynsrapporterne fremgår også, at en anden borger – også forrige sommer på HabitusHuset Ny Mårumvej blev glemt i otte timer. Også i dette tilfælde fik borgeren hverken mad eller medicin i de mange timer alene.

Over for fagbladet kalder lektor i socialret på Aarhus Universitet Eva Naur forglemmelsen af de to borgere for ”et groft svigt”, fordi borgerne netop ikke kan tage vare på sig selv. Og Thomas Gruber, politisk konsulent i LEV, en forening for udviklingshæmmede og deres pårørende, finder sagerne alvorlige. Og for den udviklingshæmmede, der blev glemt i flere dage og rent fysisk fik røde mærker af at ligge stille, selv, har det været direkte angstprovokerende, mener han.

Læste ikke tilsynsrapport
Imens er FOA-formand Mona Striib stærkt bekymret over, at der ikke sikkerhed for, at kommunerne gennemlæser de tilsynsrapporter, der bliver lavet på baggrund af Socialtilsynets besøg på de bosteder, som de visiterer deres borgere til.

De anbringende kommuner i de konkrete sager er henholdsvis Lyngby Taarbæk og Gladsaxe Kommune. Af fagbladets gennemgang af sagerne fremgår det, at Lyngby Taarbæk Kommune ikke selv har haft indhentet og læst tilsynsrapporter fra HabitusHuset Danshøj. I stedet har man nøjedes med at orientere sig ud fra et kort referat af tilsynsrapporten, som ligger på Tilsynsportalen.dk, som langt fra rummer samtlige af tilsynets kritikpunkter.

Det er stærkt problematisk og et forhåndssvigt af de borgere, man visiterer til bostederne, mener Mona Striib.

”Kommunerne må da som minimum være forpligtede til at sikre, at i hvert fald én af deres ansatte gennemlæser tilsynsrapporterne for de såvel offentlige som private tilbud, hvor de anbringer deres allermest udsatte borgere. Og det skal vel at mærke være tilsynsrapporterne i deres fulde længde. Alt andet er uansvarligt og reducerer tilsyn med bostederne til at være ”skin-tilsyn”,” siger FOA-formanden.

Fortsat tillid til bosteder
Hun understreger, at tilsynene jo ikke bliver lavet, for at Socialtilsynet selv kan sætte et flueben ved, at nu er det så gjort.

”De bliver netop lavet for at sikre, at forholdene er i orden for de mennesker, der ikke selv er i stand til at sige fra, hvis de bliver svigtet. Man får jo helt ondt i maven ved tanken om, hvad der ellers kan foregå rundt om i Danmark, hvis ikke kommunerne nærlæser tilsynsrapporterne og reelt holder øje med, at forholdene for borgerne er i orden,” siger hun.

I Lyngby Taarbæk og Gladsaxe Kommune har man fortsat tillid bostederne, lyder meldingen til Fagbladet FOA.