Forbundsformand Mona Striib
"Det er ærgerligt, at det først er til efteråret, at reformen i sin helhed skal evalueres af politikerne. For hver dag kommer nye borgere i klemme,” siger Mona Striib.

Syge borgere skal skånes for ressourceforløb

Kommunerne skal ikke længere presse syge borgere igennem udsigtsløse ressourceforløb, før de må tilkende dem førtidspension. Det skal præciseres over for kommunerne, lyder nyt lovforslag.

Opråbet fra 62 organisationer om, at førtidspensions- og fleksjobreformen har haft helt urimelige konsekvenser for tusindvis af borgere, og at reglerne derfor må ændres, lader til at være blevet hørt af Folketingets politikere.

Fredag blev et lovforslag, fremsat af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), vedtaget ved førstebehandlingen i Folketingssalen.

Forslaget lyder, at det over for kommunerne skal præciseres, at det ikke er alle borgere, der skal igennem et ressourceforløb, før de kan få førtidspension. Og at ressourceforløb alene skal iværksættes, hvis der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og udvikle sin arbejdsevne.

Igennem snart trekvart år har et stigende antal faglige organisationer og socialhumanitære interesseorganisationer i fællesskab peget på utallige horrible historier fra deres medlemmer, som tydeligt viser, at de fem år gamle regler på området ikke fungerer, som de ser ud nu. Syge borgere er blevet tvunget i forløb, som har gjort dem endnu mere syge, lægevurderinger er blevet overhørt, og årelange formålsløse ressourceforløb på kontanthjælpsniveau har medført social deroute for mange.

At forligskredsen bag førtidspensions- og fleksjobreformen nu er parate til at ændre på reglerne, er derfor godt nyt, ifølge næstformand i FOA, Mona Striib.

”Men i stedet for at nøjes med en præcisering over for kommunerne, burde de skrive det direkte ind i loven, så det ikke bare bliver fint indpakket hensigtserklæring, men så praksis reelt bliver ændret. For selvfølgelig skal mennesker, der ikke har udsigt til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, ikke tvinges igennem et ressourceforløb, når de åbenlyst bør have førtidspension. Det er uværdigt,” siger hun.

Samtidig afventer FOA – sammen med de øvrige 61 organisationer, som arbejder for en værdig reform – svar på de seks konkrete forslag til ændringer af reglerne, som de sammen har fremsat.

Blandt andet bør et udredningsforløb maksimalt strække sig over fem år, ligesom ressourceforløbsydelsen bør være på sygedagpengeniveau, lyder nogle af forslagene.

”Vi er slet ikke færdige endnu. Og det er ærgerligt, at det først er til efteråret, at reformen i sin helhed skal evalueres af politikerne. For hver dag kommer nye borgere i klemme,” siger Mona Striib.

Lovforslaget ventes at træde i kraft 1. juni 2018.