Vores medlemmer skal sikres kurser, uddannelse, efteruddannelse. Vi skal kæmpe for konstant at sætte dagsordenen på vegne af vores medlemmer,” siger Pia Heidi Nielsen

Ny kvinde i spidsen for FOAs Kost- og Servicesektor

FOAs Kost- og Servicesektor får en ny kvinde i spidsen, og det bliver den 54 årige Pia Heidi Nielsen, der er i dag er formand for sektoren i FOA Sydsjælland.
Pia Heidi Nielsen afløser Gina Liisborg, der efter næsten ti år på posten har valgt at gå på efterløn.

Pia Heidi Nielsen vælges formelt på årsmødet i sektoren den 7. juni, men fristen for at anmelde sit kandidatur til formandsposten er netop udløbet. Og alle har valgt at bakke op om Pia Heidi Nielsen, der dermed ikke får nogen modkandidat.

 

Pia Heidi Nielsen har et langt fagligt CV. Og hun har altid været på nærmeste hold af både kost og service. Hun startede på Ankerhus Husholdningsskole. Hun har blandt andet være husbestyrerinde på en herregård – og hun har arbejdet 14 år som husassistent i et centralkøkken. Hver gang er hun endt som tillidsrepræsentant.

 

”Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på at være engageret i alt, hvad der handler om arbejdsvilkår. Jeg har været TR og AMR for husassistenterne stort set altid, og jeg har siddet med i diverse MED udvalg og alle andre steder, hvor det var vigtigt at have en holdning og kæmpe for gode arbejdsvilkår,” siger Pia Heidi Nielsen.

 

I 2006 blev hun valgt som formand for sektoren i Sydsjælland, hvor hovedkontoret ligger i Næstved. Og siden har hun også passet formandsposten i den lokale afdelings Teknik- og Servicesektor.

 

”Jeg brænder for FOAs medlemmer. Jeg tror ikke, at vi kan være uenige i, at vores medlemmer er udfordret på deres job, deres arbejdsmiljø, fagets udvikling, uddannelse samt overenskomster.

 

Vores medlemmer skal sikres kurser, uddannelse, efteruddannelse. Vi skal kæmpe for konstant at sætte dagsordenen på vegne af vores medlemmer,” siger Pia Heidi Nielsen.