Fagbevægelsen sælger Alka for over 8 milliarder kroner

Tryg Forsikring køber fagbevægelsens fælles forsikringsselskab ALKA. FOA ønsker ikke at stille sig i vejen for et salg

Forsikringsselskabet Tryg køber nu Alka for 8,2 milliarder kroner. Handlen forventes gennemført i første halvår 2018, men sælgerne, som blandt andet er FOA, har godkendt handlen i weekenden den 2. og 3. december 2017. Alka har indtil nu været ejet af dansk fagbevægelse med 3F, HK, NNF, Dansk Metal, FOA og LO som de største aktieejere. Det er den største handel i den danske forsikringsbranche de seneste 20 år.

”Et flertal af ejerne har ønsket at sælge deres aktier. I FOA har vi ikke haft behov for at sælge, men vi vil ikke stille os i vejen for et salg,” fortæller FOAs formand Dennis Kristensen.

Alka blev i sin tid oprettet for at sikre fagbevægelsens medlemmer mulighed for at købe forsikringer til rimelige priser. I dag er det Danmarks niendestørste forsikringsselskab, og tilbyder blandt andet fagbevægelsens medlemmer særlige rabatordninger.

Tryg Forsikring har ved købet forpligtet sig til at fortsætte disse fordelsaftaler og rabatordninger på uændrede vilkår. FOA har ingen kollektive forsikrings-ordninger med Alka, men FOAs medlemmer er omfattet af blandt andet LO Plus-ordningen om rabat til medlemmerne.

”I FOA lægger vi vægt på, at køberen ikke er en kapitalfond, og at Tryg er et dansk selskab,” siger Dennis Kristensen.

FOA ejer cirka 5,9 procent af aktierne i Alka, og salget blev godkendt af FOAs hovedbestyrelse på et møde lørdag den 2. december 2017.

FOAs andel af salgsprisen udgør 483 millioner kroner: Det er mere end 320 millioner over den værdi, som aktierne er bogført til i FOAs regnskab.

”Det er utroligt mange penge. Vi har haft en særdeles god forrentning af medlemmernes midler. Planen er, at indtægterne nu skal geninvesteres, og at FOA dermed står en lille smule stærkere rustet til fremtiden,” siger Dennis Kristensen.