Enige fagforbund sætter forhandlinger om overenskomster på stand by

Arbejdsgiverne skal optage reelle forhandlinger med undervisere og lærere om en arbejdstidsaftale, før forhandlinger om OK18 kan gå i gang, lyder krav fra de offentligt ansattes topforhandlere.

Forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område er blevet sparket til hjørne med en historisk skarp udmelding fra samtlige top-forhandlere på lønmodtagersiden. Forhandlingsudvalgene for både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte har netop sendt et fælles brev til arbejdsgiverne, minister for offentlig innovation, Sophie Løhde samt forhandlingslederne for Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner, Michael Ziegler og Ander Kühnau. Budskabet i brevet er, at der ikke kan blive tale om generelle aftaler ved OK18, førend der er indledt reelle forhandlinger med underviserne om en arbejdstidstidsaftale.

”Da arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb på dette område bliver tillagt stor betydning af såvel CFU (red. Centralorganisationernes Fællesudvalg) som Forhandlingsfællesskabet i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, vil vi opfordre til, at forhandlingerne påbegyndes snarest muligt,” lyder en afsluttende passage i brevet.

 

”I 2013 var der tale om regulær matchfixing, hvor lærerne ved lov fik dikteret en arbejdstidsaftale af Folketinget. Det afgjorde på forhånd kampen 1-0 til kommunerne. Nu må vi forlange fair og reelle forhandlinger, så alle personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked igen kan blive overenskomstdækket,” siger forbundsformand i FOA og næstformand i Forhandlingsfællesskabet Dennis Kristensen.

Samlet repræsenterer afsenderne af brevet 745.000 offentligt ansatte, hvis forhandlinger med arbejdsgiverne er planlagt til at begynde i januar. Men det sker altså kun, hvis arbejdsgiverne forinden har vist vilje til at erstatte den såkaldte lov 409, som handler om lærernes arbejdstid, med en aftale, som er indgået lønmodtagere og arbejdsgivere imellem.

Dennis Kristensen betegner selv henvendelsen til de offentlige arbejdsgivere som et usædvanligt skridt. Men også et helt nødvendigt skridt. Ikke mindst fordi arbejdsgiverne allerede har tilkendegivet, at de ikke er indstillede på at forhandle arbejdstidsreglerne på underviserområdet.

”Det kan vi i CFU og Forhandlingsfællesskabet ikke acceptere. I 2013 blev lærerne efterladt på perronen. Det skal vi sikre ikke sker igen. Derfor bliver vi alle – både fra det statslige, regionale og kommunale område – denne gang holdende på perronen og venter på signal,” siger Dennis Kristensen, der fortsætter:

”Det handler ikke alene om at vise, at vi sympatiserer med lærerne. Det handler om at værne om den danske model, hvis grundpille er, at arbejdsgivere og lønmodtagere kan nå til enighed om en aftale. Accepterer vi, at den tilsidesættes og kan overtrumfes med et lovindgreb, kan andre faggrupper komme til at opleve det samme. At spillet bliver aftalt på forhånd og at der på nogle områder bliver tale om skinforhandlinger,” siger Dennis Kristensen.