Vejledning om uddannelse til ambulancebehandler

Vedrørende høring om vejledning om uddannelse til ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence.

FOA Fag og Arbejde har følgende bemærkning til vejledning om uddannelse til ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence:

I afsnit 3.4 om uddannelsesråd ønsker FOA Fag og Arbejde tilføjet under punkt 3.4.2., at Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) og parterne bag TUR skal indgå i rådet.