Adgang til uddannelser

Vedr: høring af udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

FOA ser med tilfredshed, at adgangsbekendtgørelsen vedr. adgang til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne er blevet harmoniseret med Videnskabsministeriets adgangsbekendtgørelse.

Vedrørende udkastet til bekendtgørelsens bilag 1, har vi et ønske om, at den pædagogiske assistentuddannelse i lighed med social- og sundhedsuddannelsen (trin 2), bliver adgangsgivende til socialrådgiveruddannelsen (professionsbachelor, socialrådgiver).

Den pædagogiske assistentuddannelse har dansk og samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau.
Derudover undervises der i sprog, kommunikation og psykologi, pædagogik, sundhedsfag, kultur og aktivitet og pædagogik.