Folkeoplysningsloven - kommentar

Forbundets kommentar til AOFs høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende "Folkeoplysningsloven" (L79)

Forslaget til ny folkeoplysningslov er kendetegnet ved at indeholde massive besparelser.

Hvor staten i øjeblikket dækker 2/3 lønrefusion til undervisere, reduceres denne til 1/3. Det betyder, at deltagerbetalingen bliver fordoblet. Konsekvensen af lovforslaget er, at bloktilskuddet til kommunerne daler fra 490 millioner til 276 millioner i 2003. Desuden forsvinder den såkaldte udviklingspulje på 5% af det samlede budget.

FOA beklager de massive besparelser på folkeoplysningsområdet:
  • Der er behov for folkeoplysningen. Sidste år benyttede ca. 1/3 af den danske befolkning sig af folkeoplysningstilbud.
  • Folkeoplysningen er det sted, hvor den "almindelige m/k" uddanner og udvikler sig.
Yderligere information om L79 (høringsresumé) findes på Folketingets hjemmeside