Pressemeddelelse

FOA: Vejen til bedre ledelse er at involvere medarbejderne

FOA er tilfreds med den del af regeringens nye lederudspil, der lægger vægt på offentlige lederes evne til at involvere medarbejderne i tilrettelæggelsen i arbejdet.

"Det er absolut en fin tilgang. FOAs medlemmer efterspørger nærværende og inddragende ledere. Trusler om fyresedler er bare ikke vejen dertil. Den skal findes i et samarbejde med de lokale ledere og medarbejdere. De ved, hvor skoen trykker," siger forbundsformand Mona Striib om regeringens nye plan "En offentlig sektor rustet til fremtiden".
 
"Ledelse handler i høj grad om at etablere stærke arbejdsfællesskaber, hvor ledelsen har rum og er nærværende og involverende. Det er helt uafhængigt af, om det er offentlig eller privat ledelse," mener Mona Striib.
 
"Derfor skal der også kigges på om lederne har ordentlige vilkår. Vi køber ikke en dagsorden, der skubber aben for manglende ressourcer over på lederne," siger hun.
 
"Desværre er flere af handlingerne i regeringens udspil også noget symbolske. Det er da sympatisk, at regeringen vil udnævne ledelses-ambassadører, indføre en ledelsesuge og starte en velfærdsstafet. Men giver det bedre velfærd i den sidste ende for borgerne," spørger Mona Striib.
 
Et centralt element i ledelsesudspillet er en indsats mod sygefraværet i den offentlige sektor. FOA hilser fokus på sygefravær velkomment.
 
"Men jeg vil stærkt advare mod at tage forskud på gevinsterne ved lavere sygefravær ved at gennemføre besparelser. Det er godt og på tide, at ministrene nu vil være med til at gøre noget ved, at alt for mange af dem, der hver dag knokler for danskernes velfærd, bliver syge af gå på arbejde. Årsagerne til sygedage, der stammer fra arbejdet, kan være både dårlig ledelse, manglende ressourcer og dårligt arbejdsmiljø -alle dele skal vi gøre noget ved," siger Mona Striib.
 
Regeringens udspil lægger op til, at kommunerne skal tvinges til at lære af hinanden, når det kommer til at bekæmpe sygefravær ved at stille et spejl af data fra op foran kommunerne.
 
"Det er efter alt at dømme den forkerte måde at gribe problemet an på. Løsningen skal især findes på den enkelte arbejdsplads - ikke i regneark og med benchmarks. Data viser for eksempel ikke, om et højt sygefravær skyldes, at der er mange graviditeter, om flere medarbejdere har været igennem en skilsmisse eller om stressbarometret har stået i spænd," siger Mona Striib.
 
"Ude på arbejdspladserne er der en masse ildsjæle, der allerede er godt i gang med at skabe bedre arbejdsmiljø og bedre ledelse og ad den vej får sygefraværet ned. Arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og medarbejdere. De mennesker, der kender årsagerne til problemerne, skal støttes i deres arbejde med at løse dem," siger Mona Striib.
 
FOA peger derfor på, at der bør tilføres flere ressourcer til det brancherettede partssamarbejde om et bedre arbejdsmiljø.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning