Uddannet rengøringspersonale bekæmper infektioner

I fremtiden skal alt rengøringspersonale på Region Syddanmarks hospitaler være faglært. Et godt initiativ, som andre regioner bør lære af, mener FOA

Rengøringen på Region Syddanmarks hospitaler skal være bedre. Derfor vil man nu give alt rengøringspersonale en uddannelse som rengøringstekniker. Det skal styrke hygiejnen og mindske infektioner.

"Det er et godt første skridt. Hygiejnedagsordnen er vigtig for vores samfund," siger Pia Heidi Nielsen, formand for Kost- og Servicesektoren i FOA.

FOA anser det for nødvendigt, at alle på længere sigt får den fulde erhvervsuddannelse til hospitalsserviceassistent. Det giver en større bredde og fleksibilitet af serviceopgaver herunder infektionshygiejnisk rengøring på blandt andet regionernes sygehuse.

"Det er der allerede regioner, der har gjort, og vi håber, at også Syddanmark følger efter. Det er særligt vigtigt i dag, hvor mange patienter sendes tidligere hjem fra hospitalerne. Infektionshygiejnisk-rengøring skal tages alvorligt og prioriteres politisk. Det kræver uddannelse til både medarbejdere og til ledere," understreger Pia Heidi Nielsen.

Hvert år pådrager mellem 60.000 og 100.000 danskere sig en infektion, efter de er blevet indlagt på et hospital. Det gør hospitalsinfektioner til den hyppigste komplikation i sundhedsvæsenet. Det kan bedre og faglært rengøring være med til at bekæmpe.
 
"Det er positivt at se arbejdsgivere vælger at gennemføre et kompetenceløft og opkvalificere deres personale fra ufaglært til faglært. Det vil også på længere sigt være en god investering for fællesskabet," siger Pia Heidi Nielsen.
 
Det er planen, at 755 ansatte på Regions Syddanmarks fem hospitaler skal uddannes til rengøringsteknikere inden 2022.

Kontakt

Sektorformand Pia Heidi Nielsen, telefon: 20 14 93 86

Hent billede i høj opløsning