Pressemeddelelse

FOA: Gode takter i finanslov – og luftige løfter

FOA vinker gerne farvel til satspuljen, men på sundhedsområdet mangler forbundet reelle nye investeringer

Regeringen og DF har med egne ord afsat noget nær tre milliarder til sundhed, psykiatri, børn og ældre i finansloven for 2019, men FOAs formand savner at se reelle nye investeringer.
 
"Der er mange pæne ord og løfter, men det er mange små puljer, som er fordelt over flere år. Sundhedsvæsenet har brug for en milliard yderligere om året alene for at følge med det demografiske træk. Vi er desværre langt fra det niveau med dette forslag," siger Mona Striib og henviser også til stigende udgifter til medicin og nye behandlinger. Ældreområdet halter også bagefter det demografiske træk.
 
En af de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet lige nu, er at tiltrække flere hænder til omsorgsfagene. I særlig grad social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. I forliget om Finansloven afsætter regeringen og DF midler til flere praktikpladser på området.
 

"Det er meget positivt. FOA vil være ambitiøs deltager i den praktikpladsaftale, som er lige på trapperne, og som skal øge antallet af praktikpladser markant i en flerårig aftale," siger Mona Striib.

 
Med det nye finanslovsforlig siger Danmark farvel til den såkaldte satspulje, som med penge fra underregulering af overførselsindkomster er gået til indsatser og projekter på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet.
 
"Vi siger gerne farvel-og-tak til satspuljen. Alt for mange vigtige initiativer, for eksempel i psykiatrien, har via den været afhængige af kortvarige bevillinger. Men det er afgørende, at de penge, der nu forsvinder fra satspuljen, bliver på områderne. Det sikrer aftalen desværre ikke. Hjælpen til de svage skal ikke tages fra de endnu svagere," siger Mona Striib.
 
"Det er også godt, at man fjerner underreguleringen af folke- og førtidspensionerne. Men vi savner i den grad, at få fjernet underreguleringen af dagpengene. Den har jo været skyld i, at vores arbejdsløse medlemmer får en stadig ringere dækning for den manglende lønindkomst," kommenterer hun.
 
Med forslaget bliver der etableret obligatorisk pensionsopsparing for personer på dagpenge, kontanthjælp mv.
 
"Vi frygter, at de små bidrag staten på den måde kan kradse ind fra de allerfattigste danskere, hurtigt bliver ædt op af administration og ingen reel effekt får," forklarer Mona Striib.
 


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning