Forbundsformand Mona Striib og næstformand Thomas Enghausen ser tilbage på et begivenhedsrigt år, og giver deres bud på, hvilke sager der skal på dagsordenen i 2019.

Pressemeddelelse

FOAs nytårsønske: Sæt vilkårene for offentligt ansatte på dagsordenen

Det har i høj grad været offentligt ansatte, der har betalt regningen efter finanskrisen. I 2019 skal vilkårene for offentligt ansatte på dagsordenen.

Nytåret 2018-19 markerer tiåret, siden både Danmark og verden blev ramt af finanskrisen. I dag er konjunkturerne skiftet, og vi kan konstatere, at vi aldrig har været rigere herhjemme. Krisen er forbi.

"Alligevel ser vi, at den offentlige sektor igen og igen må holde for, selvom der i flere omgange har været råd til milliarder i bl.a. skattelettelser. Har vi brugt fremgangen helt forkert de seneste ti år?" spørger FOAs forbundsformand Mona Striib i forbundets nytårsudtalelse.

"Vi sætter stress-rekorder. Udfordringerne, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø, har aldrig været større - især som offentlig ansat. Vilkårene er pressede. Den offentlige sektor har nu holdt for i en ti-årig periode siden finanskrisen med en reel minusvækst og en stribe reformer, der alt for ofte har vendt den tunge ende nedad. Der er fundet på nye effektiviseringsløsninger, omprioriteringsbidrag og 2-procents-besparelser, der også i 2018 betød nedskæringer og afskedigelser. Den seneste finanslov rettede ikke op på problemerne, men gav i stedet endnu et lille nøk til den løbende afmagringskur af den offentlige sektor," siger Mona Striib.

Hun peger på, at der heller ikke i 2018 kom svar på den enormt store rekrutteringsudfordring i den danske ældrepleje. Rigtig mange nuværende ansatte skal på pension de kommende år, og samtidig vil andelen af plejetrængende ældre stige markant. Der kommer til at mangle knap 40.000 ansatte i social og sundhedssektoren frem mod år 2026.

"Det var i det tidligere forår, at tre ministre frejdigt lovede en større indsats. Vi troede, at den fulgte allersenest i forbindelse med den nye finanslov. Men nej. I disse dage venter vi stadig på en praktikplads-aftale, som er nødt til at indeholde en meget væsentlig stigning i optaget på social- og sundhedsuddannelserne. For hver måned der går, vokser problemet kun," siger Mona Striib

2019 er også valgår. Ifølge Mona Striib bør politikerne forstå at adressere de rammevilkår i den offentlige sektor, som i dag frustrerer titusinder af offentligt ansatte.

"Vi har stribevis af medlemsfortællinger om systemfejl, om mangel på kolleger, om hovsa-besparelser, om al for meget regnearks-logik og om en offentlig ledelse, der slet ikke er nærværende nok. Det gælder i hele den offentlige sektor. Grunden til at vi oplevede et enestående fagligt sammenhold under OK-18 i foråret, var i høj grad, at vi er fælles om at eksistere under nogle rammevilkår, der er alt for pressede og overhovedet ikke er tidssvarende."

"Derfor er et at vort største nytårsønsker, at der ud af den kommende valgkamp vil vokse en politisk vilje til at gøre noget ved vilkårene for offentligt ansatte. Det handler ikke kun om ressourcer, men det handler også om ressourcer. Er man parat til at sætte ind til fordel for velfærden? Eller kikker man på ny efter effektiviserings- og alternative besparelsesmuligheder? Ønsker man i praksis at vise, at vi aldrig har været rigere herhjemme - også når det gælder vilkårene for offentligt ansatte," spørger Mona Striib.

"I FOA vil vi gøre vores for at sætte medlemmernes vilkår på dagsordenen. Vi agter løbende at fortælle om systemfejl og hovedløse besparelser, som også rammer borgerne. 

2019 bliver også året for FOAs næste kongres.

"Også her vil vi have fokus på vores medlemmers vilkår. I 2018 oplevede vi et fantastisk fagligt sammenhold under overenskomstforhandlingerne under sloganet 'En løsning for alle'. Vi skal også have en løsning på den krise, der endnu florerer i den offentlige sektor. Til gavn for alle danskere," siger Mona Striib


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning