Pressemeddelelse

Bekymrende dom fra Arbejdsretten

FOA er stærkt kritisk over for principiel dom i Arbejdsretten om hvem der har retten til overenskomsterne

To FOA medlemmer, der er ansat hos Fjernvarme Fyn Distribution i Odense, var fredag med til at skrive dansk overenskomst-historie, da Arbejdsretten afgjorde en meget principiel sag om hvem, der har retten til overenskomsterne.
 
Fjernevarm Fyn er offentligt ejet af Odense og Nordfyns kommuner. Men selskabet har meldt sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri. Derfor ville selskabet ud af overenskomsterne med FOA og over på industriens overenskomst med CO-industri . FOA har i sagen argumenteret med, at man ikke kan slippe uden om en aftale, man selv har skrevet under på - blot ved at skifte arbejdsgiverforening. Dermed risikerer medlemmerne også at få arbejdsvilkårene forringet.
 
Sagen endte lidt speget, men alligevel dybt bekymrende, mener FOAs advokat Mumme Thing.
 
Arbejdsretten bestemte, at et FOA-medlem, der arbejdede som kantinemedhjælper, godt kunne overflyttes til overenskomsterne under Dansk Industri. Mens et FOA-medlem, der var ansat som kantineleder, stadig skal arbejde under FOAs overenskomst.
 
"Det sidste er vi glade for. Men sagen står noget tåget nu. For Arbejdsrettens afgørelse betyder desværre også, at der tilsyneladende er slået hul i den danske models faste princip om, at overenskomster indgås, fornys og opsiges efter princippet om forhandling, mægling, aktion. Dagens afgørelse gør det til arbejdsgiverens eneret at bestemme, at man vil fritages for de overenskomster, som vi ellers har arbejdet i generationer på at forbedre. Det er jo vilkårene nu for den berørte kantinemedhjælper," siger Mumme Thing.
 
"Jeg frygter, at dommen i det lange løb kan få den betydning, at det nu reelt er arbejdsgiverne, der alene kan bestemme, hvilken organisation, der skal forhandle overenskomsterne på medarbejdernes vegne" siger Mumme Thing.
 
Han henviser også til den historiske Unilever-dom fra Arbejdsretten i 2007 og den helt aktuelle afgørelse i DSB-sagen, hvor DSB fik Arbejdsrettens ord for, at det var ok at melde sig i Dansk Industri. Her har DSB efterfølgende ensidigt opsagt alle lokalaftaler med Dansk Jernbaneforbund, som nu frygter forringede arbejdsvilkår.
 
Når kantinelederen i Fjernvarme Fyn fortsat skal arbejde under FOAs overenskomst, så skyldes det ifølge Arbejdsretten det enkle forhold, at der ikke findes en parallel overenskomst på industriens område. Men det gør der for kantinemedarbejderen.
 
Arbejdsrettens afgørelse er endelig - og kan ikke ankes.
 

Kontakt

 

Advokat Mumme Thing, telefon: 2672 3114