Pressemeddelelse

FOA: Frygter hedeslag blandt medlemmer i rekordvarmen

Danmark forbereder sig på historisk varm dag. Fagforeningen FOA sender advarselsbrev til tillidsfolkene.

Når varmen lægger sig over landet som en kvælende dyne, giver det særlige udfordringer for de offentligt ansatte, hvis opgave det er at hjælpe de svageste og mest plejekrævende borgere.

"Vi frygter, at mange medlemmer, i et forsøg på at arbejde videre som altid trods varmen, risikerer liv og helbred", fortæller forbundssekretær i FOA Jens Nielsen.

Forbundet har derfor udsendt en vejledning til alle tillidsfolk i landet, så de er opmærksomme på de rettigheder og forholdsregler, der følger med det ekstreme vejr.

"Der er sikkert mange FOA-medlemmer, der til hverdag ikke tænker så meget over, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen er lavet for at beskytte dem. Det kan der være flere grunde til: Fokus på kerneopgaven vejer tungt; i en travl hverdag gør man, hvad man kan, for at det hele skal hænge sammen. Der kan være en uhensigtsmæssig kultur, hvor arbejdsmiljø ikke prioriteres af ledelse og kolleger. Men hvis vi accepterer, at det er ok at bryde eller omgås lovgivningen, så ødelægger vi faktisk muligheden for at gøre det rigtige - nemlig at forebygge og undgå, at der sker arbejdsskader og ulykker," siger Jens Nielsen

Arbejdstilsynet fastslår blandt andet, at de ansatte har brug for flere og eventuelt længere pauser i varmen, ligesom der skal være adgang til rigelig væske.

"Arbejdet i hedebølgen er et godt eksempel på, at arbejdsmiljøloven skal tages alvorligt - vi kan se, at varmen har rejst spørgsmålet om brug af arbejdstøj og især kitler. Mange kommuner sørger ikke for at tilpasse arbejdet efter temperaturen ved for eksempel at stille let arbejdstøj til rådighed og sikre mulighed for flere pauser," fortæller Jens Nielsen som har fået mange henvendelser fra medlemmer, der slås med de høje temperaturer i dagligdagen.

"Vi har gudskelov også set, at kommuner som fx Odense, Slagelse og Viborg har været fleksible og vægtet arbejdsmiljø højt og samtidig sikret at vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren overholdes. Det vil vi gerne kvittere for."

"Vi lærer alle fra barnsben, at vi ikke må bryde færdselsloven og gå over for rødt. Vi forstår også tidligt, at vi ifølge straffeloven ikke må tage noget, der ikke er vores. Hvis arbejdsmiljøloven for alvor skal have effekt, kræver det en større forståelse for selve loven og et ønske fra alle parter om at overholde intentionerne i loven. Intentionerne er meget klare og tydelige: Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde," understreger forbundssekretær i FOA Jens Nielsen.

Arbejdstilsynets vejledning i sommervarmen:

  • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt (saltholdigt) drikkevand.

  • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme.

  • Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.

  • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser.

  • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.

Kontakt

Forbundssekretær Jens Nielsen, telefon: 31 40 01 39

Hent billede i høj opløsning