FOA: Fædrebarsel skal på bordet ved de offentlige overenskomstforhandlinger

Sagen om fædres barsel har været sært stedmoderligt behandlet i Danmark. Stort set hele kongeriget går ind for ligestilling.

Det er en god ide, at far er på barsel. Og ja, det fremmer ligestilling. Det er godt for ungerne. Det giver lavere skilsmisserater. Forskerne anbefaler det. Og meget, meget mere.

Og alligevel – når det kommer til stykket – kløjes vi stadig godt og grundigt rundt i begreberne. Den tidligere røde regering havde både ligestilling og fædrebarsel på tapetet, men løb forskrækket og forskræmt fra sine løfter.

Den tidligere blå regering gik imod "tvungen fædrebarsel" og rullede flere ligestillingsfremskridt tilbage som for eksempel lønstatistikker, der dokumenterer en voldsom ulighed i indkomst.

Og ligestillingsminister Mogens Jensen (S) i den nuværende regering meldte som noget af det første ud, at Danmark skulle søge dispensation fra det kommende EU-direktiv om øremærket barsel til fædre.

Alligevel går vi alle ind for ligestilling. Eller hvad?

Kald det ikke "tvungen fædrebarsel"
Jo, jo. Ligestillingsministeren fortrød heldigvis sin forpjuskede udmelding om dispensationen. Og nu er senest Dansk Industri og CO-Industri blevet enige om at skrive mere øremærket barsel til fædre ind i overenskomsten på industriens område. Tusind tak for det.

Nogle har peget på, at det ville de nok blive tvunget til før eller siden, men det er nu rigtig godt, at vi adresserer problemerne forfra. Det er også rigtig godt med nyt fokus og især med forbedringerne.

Alligevel skal vi nu igen til at høre på indvendinger om "tvungen fædrebarsel". Der er kommet en slags kodesprog, hvor man antaster klare forbedringer ved at iklæde dem andre begreber, der ikke har noget med sagen at gøre.

Ingen er jo tvunget til noget som helst – heller ikke til at få børn. Men kan man stille alternativer op – "tvungen" over for "frit valg" – så vil mange sikkert vælge det frie valg.

Men fædrebarsel er jo en rettighed helt på linje med for eksempel folkepensionen. Ingen taler om tvungen folkepension. Den bliver man i øvrigt automatisk også fri for, hvis man ikke ansøger om den.

Rasler ned på rangliste for ligestilling
Den nye aftale på industriens område vil nu efter alt at dømme blive fulgt op på andre overenskomstområder. Og på det offentlige område, hvor vi skal forhandle nye overenskomster om et år, ser vi det også som et naturligt emne med et klart forbedringspotentiale i en ny aftale.

Danmark er desværre raslet ned på ranglisten i den årlige ligestillingsrapport fra World Economic Forum. Vi er nu nede som nummer 14 internationalt, mens de fire øvrige nordiske lande indtager de fire første pladser på listen.

Der er i dag et aktuelt håb, om at vi kan hale ind på vore nordiske nabolande: Her har fædrene op mod 35 procent af den samlede barsel i familierne. Hver tredje dag i barselsorloven holdes i Island af far.

I Danmark siger tallene, at det er hver tiende dag i barselsorloven, der holdes af far. Den nye rettighed til fædrebarsel vil give klart mere ligestilling. Og meget peger heldigvis også på, at det har en positiv indvirkning på vore børn.

Fædrebarsel er et skridt mod haltende ligeløn
I FOA's øjne er fædrebarsel en vej til at sikre ikke bare et skridt mod ligestilling, men også et lille bitte skridt hen mod den ligeløn, der stadig halter og skranter i år 2020.

Kvinder tjener stadig 13,1 procent mindre end mænd målt på seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Jo, du læste rigtigt: tretten komma en procent.

Fædrebarsel kan måske være et lille skridt til at sikre, at flere kvinder i den sidste ende lander i lederstillinger, fordi karrieren ikke skal sættes på standby ved hver eneste barnefødsel.

Flere kvindelige ledere vil være et lille nøk hen mod ligelønnen – og ikke en sjæl kan på forhånd afvise, at det ikke også vil give bedre ledelse. Det vil også give mere ligeværdighed i alderdommen. Lavtlønnede og barslende kvinder halter jo håbløst efter, når pensionen til sidst gøres op.

I FOA handler ligestilling i høj grad om ligeløn. Jo mere lige stilling, jo mere lige løn. Og omvendt. Derfor prioriterer vi også dagsordenen ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked næste år.

Afsæt penge til ligelønspulje
Det er kvinderne i de traditionelle omsorgsfag, der har de laveste offentlige lønninger.

Det er baggrund for FOA's tilbagevendende krav, om at der dels afsættes penge til en ligelønspulje, og at kommende lønforhøjelser på det offentlige arbejdsmarked gives i kroner og øre.

Pædagogmedhjælperen, social- og sundhedshjælperen, pædagogen og sygeplejersken er for 90 procents vedkommende en kvinde. Mens toplederen i den offentlige sektor er en mand.

En procent i lønforhøjelse til toplederen vil give cirka 15.000 kroner om året, mens en procent til pædagogmedhjælperen vil give cirka 3.000 kroner.

Det er sit eget sigende argument for, at ligestilling og ligeløn hører sammen.

Bragt i Altinget, den 20. februar 2020