FOA: Langtidssyge må stadig finde sig i utryghed, fyring og en skrantende økonomi

I 2014 trådte sygedagpengereformen i kraft og forringede en række vilkår for syge danskere. Reformen betyder, at sygemeldte kun har ret til sygedagpenge i 22 uger i stedet for 52 uger. Herefter er virkeligheden for en del af de sygemeldte langvarige og indholdsløse jobafklaringsforløb med et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau.

Efter en lang evalueringsproces af reformen skal et nyt lovforslag nu behandles i Folketinget. På trods af åbenlyse problemer med reformen omhandler lovforslaget kun, at det nu bliver frivilligt for kommunerne at indhente en lægeattest før første samtale med den sygemeldte. Det kan I gøre langt bedre, kære politikere.

Syge danskere har brug for en seriøs politisk indsats, der skaber økonomisk tryghed, og at der tilbydes en meningsfuld indsats. Hvert år kommer knap 400.000 danskere i berøring med sygedagpengesystemet. 83.000 sygedagpengeforløb når frem til det tidspunkt, hvor retten til sygedagpenge ophører. Heraf vil mange være i risiko for at overgå til jobafklaringsforløb på en lav ydelse helt ned til 11.423 kroner pr. måned før skat.

Nedsættelse af sygedagpengeperioden til 22 uger betyder også, at arbejdsgivere hurtigere får en lavere refusion og derfor vælger at opsige de sygemeldte tidligere i sygeforløbet. FOA kan konstatere, at andelen af vores medlemmer, der bliver fyret fra deres arbejdsplads på grund af sygdom, er steget fra 37 procent til nu næsten 50 procent i reformperioden. Det er blot en af de konsekvenser, som reformen har haft for sygemeldte. Derudover er der de problemer, der er og har eksisteret forud for reformen, nemlig at syge og nedslidte alt for ofte bliver raskmeldt af kommunen til ikkeeksisterende jobs eller arbejde, som de ikke har de faglige kompetencer til at bestride.

Samtidig bliver revalideringsordningen, som kan sikre disse mennesker en omskoling til andre arbejdsområder med et anstændigt forsørgelsesgrundlag, næsten ikke anvendt af kommunerne. Fra 2007 til 2018 er antallet af revalidender på landsplan faldet med 75 procent. Endelig raskmeldes mennesker med så lav en arbejdsevne, at de ved ledighed ikke kan benytte deres arbejdsløshedsforsikring, fordi de ikke kan stå til rådighed til arbejde på hverken fuld tid eller almindelig deltid. Det skal vi have gjort noget ved.

FOA ønsker en konstruktiv dialog med de politikere og organisationer, der gerne vil bedre vilkårene for sygemeldte danskere. Det gælder ikke mindst vores beskæftigelsesminister. Vi ved godt, at det ikke er nemt. Der er ingen lette løsninger og endegyldige svar, og derfor vil FOA i den kommende tid tage teten til at få fundet løsninger på, hvordan vi kan komme i mål med at få en anstændig sygedagpengepolitik.

Det fortjener de danskere, der gennem et langt arbejdsliv enten er blevet fysisk eller psykisk nedslidt, har været udsat for en ulykke eller har været så uheldige at blive ramt af en sygdom. Det kan ramme os alle.

 
Bragt i Politiken, den 19. november 2019