Debatindlæg: Uddan og ansæt flere pædagogiske assistenter

Der er for mange børn til for få voksne i landets daginstitutioner. Det skal vi gøre noget ved. Vores børn har ret til ordentlig omsorg. Og vi håber, at den kommende regering vil lytte, for FOA har et forslag til, hvordan vi kan øge normeringen og højne kvaliteten i dagtilbuddene.