Arbejdsområder i FOA

Det kræver mange forskellige funktioner at få en fagforening og a-kasse til at fungere. Her kan du se, hvordan Forbundet og FOAs A-kasse på Staunings Plads er opbygget.


Direktion

Øverste administrative ledelsesforum. Bindeled mellem det politiske niveau og administrationen. Refererer til formandskabetStabsfunktioner


FOA HR

Udvikling af medarbejdere og ledere

FOA Presse

Mediekontakt, medierådgivning og kampagner

 


Faglige enheder


FOA Faglig
Faglige uddannelser, arbejdsmiljø, beskæftigelse. Sygefravær

FOA Overenskomst
Løn- og ansættelsesvilkår, fortolkning af overenskomster, sager med afskedigelser og arbejdsskader

FOA TR
Uddannelser for tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), TR- og AMR-løfte, værktøjs- og organisationsudviklingStrategiske enheder


FOA Ledelse

Politiske strukturer, love og klager, organisationsudvikling, faglig IT.
Program for faglig service og kvalitet: Organisering, marketing, udvikling af faglig service og kvalitet, elev- og ungdomsarbejde

FOA Medier

Fagbladet FOA, foa.dk, intranet, nyhedsbreve, web-tv, grafisk arbejde

FOA Politik og Analyse

Analyser, medlemsundersøgelser, kommunaløkonomi, konkurrenceudsættelse, public affairsKontraktstyrede enheder


FOA Bureau

Administration af kongresser, konferencer, kurser og møder. Transport og hotelaftaler. Servicering af hovedbestyrelse, politisk ledelse, centrale sektorbestyrelser og direktion.

FOA IT

IT-support, IT-udvikling og –drift, projektledelse

FOA Personale og Økonomi

Lønbehandling, personale administration, rekruttering, bogholderi, post, trykkeri, kantine, rengøring og intern serviceA-kassen


Område vest

Ledelse, tilsyn og supervision af FOAs a-kasser i Jylland og Fyn

Område øst

Ledelse, tilsyn og supervision af FOAs a-kasser på Sjælland og Bornholm

Udvikling og Arbejdsmarked

IT-udvikling, arbejdsmarkedspolitik, a-kasse kontingent, a-kassens hjemmeside og sekretariat

Juridisk enhed

Eksternt eftersyn, regler, forretningsgange, standardbreve og regelfortolkning