Pensionsordninger til alle

1989

Som led i overenskomstfornyelsen i 1989, bliver der taget hul på nye kollektive pensionsordninger på arbejdsmarkedet, således at de kommer til at dække alle medlemsgrupper indenfor DKA og HAF.

Begge forbund vælger at lade deres medlemmers pensionsordninger oprette i PenSam, som oprindelig er DKAs pensionsforsikringsselskab.