Et arbejdsrigt år

1946

1946 blev et arbejdsrigt år for DKA. Det var først og fremmest den store lønrevision for tjenestemændene, der optog sindene. I juni 1946 moderniseredes lønsystemet i den tro, at man så havde en lønningslov, der kunne holde i en årrække. Det viste sig ikke at blive tilfældet.

Det øjeblikkelige resultat blev bedre for tjenestemænd i Københavns kommune end for statens tjenestemænd i tilsvarende stillinger. I de mest omfattende lønklasser for medlemmer af Dansk Kommunal Arbejderforbund fik sporvejsfunktionærer og brandfolk mest ud af revisionen, nemlig næsten 1000 kroner om året på slutlønnen.