Marie Christensen, stifter af Københavns Tjenestepigeforening

1899

Marie Christensen er født 3. februar 1871 i Lille Kregme nær Frederiksværk. Familien bor hos mormoren i et lille hus. Da hun er 5 år dør mormoren og året efter en søster af hjernebetændelse.
Familien flytter til et hus hos en gårdmand, hvor faren er ansat for en lille løn og kost til sig selv og familien. Senere bliver han ansat på et krudtværk.
Marie kommer i skole i Frederiksværk, og da hun er færdig bliver hun spurgt, om hun vil læse videre til lærerinde, men afslår tilbuddet, selvom der er mulighed for at få offentlig støtte.

Marie kommer ud at tjene
Marie bliver konfirmeret den 2. april 1885 og få dage efter får hun sin første plads, men bliver boende hjemme.

Fra hun er 16 år får hun plads som enepige hos en lægefamilie i Frederiksværk. Hun har store forventninger, især fordi hun nu for første gang får sit eget værelse. Værelset viser sig at være et loftskammer lige ved siden af tørreloftet, hvor vandet i servanten er bundfrossent om vinteren. Hun står op kl. 6 hver morgen for at tænde op, og kl. 10 om aftenen slutter hun dagen med at pudse otte par sko. Marie får frost i fingrene af at skulle gøre rent i koldt vand, og hun får dårlig mad.

Efter denne plads beslutter Marie at søge arbejde i København. Det første sted må hun knokle, og hun har ikke engang sit eget kammer, men må sove på en sofa. Hun finder endelig en ordentlig plads hos en rigtig husmoder, og finder her ud af, hvilke forhold hun før har været budt. Nu får hun overskud til at tænke over sin egen og andre tjenestepigers situation. Det, der får dråben til at flyde over for Marie Christensen er, at hun i en avisartikel læser, at langt de fleste prostituerede i København er tidligere tjenestepiger.
Hun beslutter sig for at gøre noget ved tjenestepigernes forhold.

Læs også:
 Københavns Tjenestepigeforening stiftes