Partistøtte - nej tak!

FOA går ikke ind for, at medlemmerne skal støtte politiske partier over deres kontingent. Hvis det alligevel skulle komme på tale, kan du melde fra på forhånd ved at bruge kuponen herunder.

Kuponen skal udskrives og sendes til forbundets revisor.

På den måde sikrer du dig anonymitet. FOA får kun at vide, hvor mange der har frameldt sig – ikke hvem.

Hent kuponen

Adressen, du skal sende den til, står på selve kuponen.

Frameldingen gælder, indtil du annullerer den. Du behøver derfor ikke indsende kuponen, hvis du allerede har gjort det tidligere.

Hvorfor kan man ikke framelde partistøtte online her på hjemmesiden?
Framelding skal ske ved hjælp af en erklæring, som skal underskrives personligt. Det er noget, Folketinget har bestemt.