Kan jeg blive fritaget for digital post?

Du kan blive fritaget for at kommunikere digitalt med din a-kasse og fagforening, hvis du opfylder en eller flere af betingelserne nedenfor.

Hvis du: 

  • har en kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at kommunikere digitalt med a-kassen eller din faglige afdeling
  • mangler adgang til computer med internetforbindelse i dit eget hjem
  • er registreret i CPR-registeret som udrejst af Danmark
  • ikke er registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR-registeret
  • har sproglige barrierer (dvs. manglende beherskelse af dansk), der gør det svært at kommunikere digitalt
  • har praktiske vanskeligheder ved ophold eller bopæl uden for Danmark med at skaffe eller benytte den digitale signatur, som vi benytter
  • bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 Kbit/s
  • er midlertidigt afskåret fra adgang til computer med internet forbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel m.v

Vi anbefaler, at du benytter dig af den digitale post, da det sikrer en hurtigt kommunikation mellem os og dig, hvilket fx er vigtig, som du får brev om bookning af samtaler i a-kassen. På sigt får du ét sted, hvor al din kommunikation mellem os og dig kan ses. Sidst, men ikke mindst giver det en sikker kanal at kommunikere imellem.

Hvis du ønsker at blive fritaget for digital kommunikation og opfylder betingelserne for fritagelse, skal du udfylde nedenstående blanket og sende den til din FOA-afdeling.

Gå til blanketten Fritagelse for digital post

Find min afdeling