Nedsat kontingent for studerende og elever

Når du er under uddannelse, kan du få nedsat kontingent.

Hvis du er i gang med en uddannelse, kan du søge om at få nedsat kontingent til både a-kassen og fagforeningen.

Søg om nedsat kontingent
Hvis du vil søge om at få nedsat kontingent, skal du udfylde denne ansøgning:

Søg nedsat kontingent - medlem af fagforeningen og a-kassen

Søg nedsat kontingent - medlem af fagforeningen

Søg nedsat kontingent - medlem af a-kassen

Når vi har behandlet din ansøgning, hører du fra os.

Når du har betalt nedsat kontingent i en periode, har vi pligt til at kontrollere, om du har fulgt uddannelsen i hele perioden, og hvad din indtægt har været.

I nogle situationer foretager vi selv kontrollen af din indtægt i Indkomstregistret i SKAT og godkender en ny periode med fritagelse, hvis du stadig er under uddannelse. Når din arbejdsgiver indberetter din løn til SKAT, registreres det i Indkomstregistret.

I andre situationer beder vi dig om at udfylde ét af nedenstående skemaer. 

På skemaet skal du oplyse om dine indtægter og andre forhold i fritagelsesperioden. Du har samtidig mulighed for at søge om en ny periode med nedsat kontingent, hvis du stadig er under uddannelse eller bede om at skifte status til nyuddannet (dimittend), når du er færdig med din uddannelse:

Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af fagforeningen og a-kassen

Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af fagforeningen

Bekræft uddannelse og indtægt - medlem af a-kassen