Tjenstlig samtale

Har I alvorligere problemer på arbejdspladsen, som du er en del af, kan ledelsen indkalde dig til tjenstlig samtale. Sådan en samtale kan være et forspil til noget, der kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Der er nogle formelle krav der skal opfyldes.

Hvis du indkaldes til tjenstlig samtale skal du være opmærksom på følgende:

  • du har ret til på forhånd at få at vide, hvad mødet skal handle om. F.eks. ved at du får en skriftlig dagsorden
  • du skal have tid til at forberede dig inden mødet, så du f.eks. kan genopfriske de forhold mødet skal handle om
  • du har ret til at få en bisidder med til mødet (f.eks. din tillidsrepræsentant)
  • du har ret til at få tid til at overveje og drøfte indholdet af det, som bliver præsenteret for dig på mødet med din tillidsrepræsentant
  • du har ret til at få ført dine synspunkter ind i referatet med dine egne ord - herunder hvis du bestrider det, som ledelsen siger

I nogle tilfælde bliver der i sammenhæng med en tjenstlig samtale givet en advarsel, hvis forholdene er til det.

Bliver du indkaldt til tjenstlig samtale bør du under alle omstændigheder kontakte din tillidsrepræsentant eller din afdeling øjeblikkelig.

Se også:


Advarsel

Få hjælp af FOA

Som FOA-medlem kan du søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp