Tillidsvalgt

En tillidsvalgt er valgt af dig og dine kolleger til at varetage jeres interesser. Din tillidsvalgte er der for at støtte dig og dine kolleger.

Din tillidsvalgte er din og dine kollegers fælles talerør, bl.a. overfor ledelse og arbejdsgiver. Arbejdsopgaverne for den tillidsvalgte afhænger af jeres arbejdsplads og de sager, der dukker op.

Der findes flere forskellige typer af tillidsvalgte:

Tillidsrepræsentant (TR)

Din tillidsrepræsentant skal arbejde for, at du som medarbejder har gode og rolige arbejdsforhold. En tillidsrepræsentant er valgt af medarbejderne på arbejdspladsen og har til opgave at varetage kollegernes interesser overfor ledelsen.

Arbejdsmiljørepræsentant

Din arbejdsmiljørepræsentant sikrer din indflydelse ved at indgå i samarbejdet med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Dette gælder både i forhold til konkrete problemer og i forhold til at arbejde med en fremadrettet arbejdsmiljøindsats.

Fællestillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanterne vælger en fællestillidsrepræsentant, der kan varetage hele gruppen af medarbejderes interesser overfor ledelsen på overordnede niveauer, for eksempel i forvaltningen, direktionen eller sygehusledelsen.

Få hjælp af FOA

Som FOA-medlem kan du søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp