Fyringsrunder

Fyringer påvirker både arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, og det skal både ledelse og medarbejdere være opmærksomme på.

Efter en fyringsrunde, hvor man må sige farvel til gode kollegaer, opstår der ofte usikkerhed og frygt. Mange tanker løber gennem hovedet fx:

  • Hvad skal der ske med mig?
  • Kan jeg beholde det samme job?
  • Kommer der nye opgaver og jobfunktioner?
  • Får jeg nye kolleger og en ny leder? Og kan jeg samarbejde med dem?
  • Hvad betyder det for kvaliteten af mit arbejde?
     

Tilliden skal genoprettes. Lang tid efter en fyringsrunde vil der være uvished, der kan skabe frustration og dårlig trivsel. Det er derfor vigtigt, at lederne hele tiden har tæt kontakt til alle og informerer om hvad, der skal ske.

Ledelsen skal sikre arbejdsvilkår efter fyringer

Det er også en ledelsesopgave at tage stilling til, hvilke konsekvenser fyringerne får for løsning af arbejdsopgaverne. Det skal sikres, at det stigende pres på medarbejderne ikke medfører stress, højere sygefravær, og dårligt arbejdsmiljø. Samtidig skal det naturligvis sikres, at der ikke opstår fejl og dårlig opgaveløsning som følge af nedskæringerne.

APV skal revideres efter fyringer

Endelig er det meget vigtigt, at tillidsvalgte og ledere har fokus på arbejdspladsvurdering (APV). APV er et strategisk og systematisk værktøj til konkret at følge op på de konsekvenser fyringerne får for jeres arbejdssituation. Dette er ikke alene en god ide, det er også et lovkrav at revidere APV når der sker ændringer i arbejdsforholdene. Det er arbejdsgiverens ansvar, at I får udarbejdet en korrekt APV:

Arbejdspladsvurdering - APV

Få hjælp af FOA

Som medlem af FOA kan du få hjælp til at genoprette et godt arbejdsmiljøet og hjælp ved større forandringer på arbejdspladsen:

Hjælp til til et godt arbejdsmiljø  

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp