Barsel - kend reglerne

Der er forskellige barselsregler og muligheder for orlov afhængigt af, om du er offentligt ansat, privatansat eller ledig.

  • Alle offentligt ansatte, ansatte i selvejende institutioner samt ansatte i de private virksomheder, der har tiltrådt Forhandlingsfællesskabets aftale (aftale om fravær af familiemæssige årsager), er dækket af barselsreglerne.
  • Privatansatte i virksomheder, der ikke har tiltrådt Forhandlingsfællesskabets aftale, kan have individuelle aftaler om barsel med arbejdsgiveren.
  • Ledige kan få dagpenge ved barsel.

Læs mere om barselsreglerne for dig som er:


Du har pligt til:

Når du skal på barsel, har du pligt at melde det til din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark.

Se tidsfrister, når du skal holde barsel

Du har ret til:

Er du offentligt ansat, giver barselsreglerne dig ret til:

  • Løn under barsel
  • Orlov ved adoption og bortadoption
  • Fleksibel orlov - du kan fx forlænge eller udskyde en del af orloven, holde orlov på deltid, og som forældre kan I holde orlov på skift eller samtidigt.
  • Omsorgsdage - 2 dage pr. barn om året

Læs mere om dine rettigheder ved barsel

Få hjælp af FOA

Som FOA-medlem kan du finde mere om de regler, der gælder for dig, på Overenskomst Tjek.

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling

 

Redningskrans   

Søg i Faglig Førstehjælp